Stacje wodorowe w polsce, mapa i lista
 

Stacje Wodorowe w polsce w

Stacje wodorowe w polsce w
hydrogen-stations-poland

Wskazane jest rozwijanie technologii wodorowej w transporcie drogowym Transport drogowy w krajach UE, w tym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski i Rada 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. Październik 2014r. zgodnie z postanowieniami niniejszego dyrektywy, zaleca się, aby kraje UE: stopniowo zapewnić dostępność samochodów wodorowych na swoim terytorium na ich terytorium, a w szczególności w celu zapewnienia możliwość prowadzenia samochodów wodorowych między państwami członkowskimi.

W związku z tym w badaniu przyjęto, że pre komercyjna faza rozwoju technologii wodorowej Technologia w Polsce będzie miała miejsce w ciągu najbliższych kilku lat 2020-2030, a pełna komercjalizacja będzie być w pełni skomercjalizowane w latach 2040-2050.

W wyniku przeprowadzonych badań został już opracowany krajowy plan instalacji zaopatrzenia w wodór na pierwszych stacjach tankowania, w szczególności swoboda dla samochodów napędzanych wodorem odwiedzających i jeżdżących po Polsce. Zwiedzanie Polski i tranzyt naszego kraju przez inne kraje UE inne kraje UE. Pierwsza faza projektu obejmuje instalację zaopatrzenia w wodór na stacjach benzynowych w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, regionie katowickim i Krakowie.

Według tego Krajowego Planu, w fazie pełnej komercjalizacji (lata 2040-. 2050), kraj powinien mieć około 200-600 stacji tankowania wodoru dla 600 000 i 2 mln samochodów osobowych 500-1000 autobusów i 100-300 tysięcy samochodów w tranzycie przez Polskę. Samochody w tranzycie przez Polskę

Mapa stacji tankowania wodoru w polsce

Lista stacji tankowania wodoru w Polsce

Stacje tankowania wodoru w polsce

W Polsce nie ma obecnie stacji tankowania wodoru.

Wiadomości o stacjach tankowania wodoru w Polsce

Jak tankować wodór w Polsce

Więcej informacji na temat pojazdów napędzanych wodorem w Polsce

Dlaczego powinieneś zainteresować się wodorem?

Nowe pojazdy H2 na sprzedaż

Więcej artykułów o wodorze

Marki z wodorem