Stacje paliw w Polsce

Stacje wodoru w Polsce

Stacje wodoru w Polsce
stacje-wodorowe-polska

Rozwój technologii wodorowej w transporcie drogowym w krajach UE zaleca m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. Na mocy przepisów wspomnianej dyrektywy, zaleca się, aby kraje UE stopniowo gwarantowały dostępność samochodów wodorowych na swoim terytorium, a przede wszystkim gwarantowały możliwość poruszania się pojazdów wodorowych między państwami członkowskimi.

W związku z tym polski rząd przyjął Krajowy Plan Wodorowy, zgodnie z którym przedkomercyjna faza rozwoju technologii wodorowej w Polsce nastąpi w latach 2020-2030, a jej pełna komercjalizacja nastąpi w latach 2040-2050.

W wyniku badania powstał już Krajowy Plan instalacji zasilania wodorem w pierwszych stacjach paliw, uwzględniający przede wszystkim swobodę poruszania się po Polsce samochodów napędzanych wodorem. Pierwsza faza projektu obejmuje instalację zasilania wodorem na stacjach paliw w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu, Regionie Katowickim i Krakowie.

Zgodnie z Krajowym Planem, w fazie pełnej komercjalizacji (lata 2040-2050) w kraju powinno funkcjonować około 200-600 stacji paliw wodorowych obsługujących odpowiednio 600 000 i 2 mln samochodów osobowych, 500-1000 autobusów i 100-300 tys. samochodów w tranzycie przez Polskę

w Polsce są obecnie
sprzedam stacje benzynowe z wodorem

Mapa stacji paliw wodoru w Polsce

Lista stacji tankowania wodoru w Polsce

Wiadomości o stacjach tankowania wodoru w Polsce

Więcej informacji na temat pojazdów napędzanych wodorem w Polsce

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2