Čerpacie stanice v Poľsku

Vodíkové stanice v Poľsku

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cerpacie-stanice-vodikove-polsko

Rozvoj vodíkovej technológie v cestnej doprave v krajinách EÚ odporúča okrem iného aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014. V zmysle ustanovení čl. V uvedenej smernici sa odporúča, aby krajiny EÚ postupne zaručovali dostupnosť vodíkových áut na svojom území a predovšetkým, aby zaručili možnosť jazdy vodíkovými vozidlami medzi členskými štátmi.

Následne poľská vláda prijala Národný plán vodíka, v ktorom sa uvádza, že predkomerčná fáza vývoja vodíkovej technológie v Poľsku prebehne v rokoch 2020-2030 a jej úplná komercializácia bude v rokoch 2040-2050.

V dôsledku štúdie už bol vypracovaný národný plán na inštaláciu zásobovania vodíkom v prvých čerpacích staniciach, berúc do úvahy predovšetkým slobodu pohybu automobilov na vodíkový pohon v Poľsku. Prvá fáza projektu zahŕňa inštaláciu dodávky vodíka na čerpacích staniciach v Poznani, Varšave, Bialystoku, Štetíne, Lodži, Vroclavi, Katovickom regióne a Krakove.

Podľa tohto národného plánu by malo vo fáze plnej komercializácie (roky 2040 – 2050) v krajine fungovať približne 200 – 600 vodíkových čerpacích staníc pre 600 000 a 2 milióny osobných automobilov, 500 – 1 000 autobusov a 100 – 300 tis. autá v tranzite cez Poľsko

v Poľsku v súčasnosti existujú
čerpacie stanice s vodíkom na predaj

Mapa vodíkových čerpacích staníc v Poľsku

Zoznam čerpacích staníc vodíka v Poľsku

Správy o vodíkových čerpacích staniciach v Poľsku

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2