Tankstations in Polen

Waterstofstations in Polen in

Waterstofstations in Polen in
waterstof-tankstations-polen

De ontwikkeling van waterstoftechnologie in het wegvervoer in EU-landen wordt onder andere aanbevolen in de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2014/94/EU van 22 oktober 2014. In Krachtens de bepalingen van Volgens deze richtlijn wordt aanbevolen dat EU-landen geleidelijk de toegankelijkheid van waterstofauto's op hun grondgebied garanderen en vooral dat ze de mogelijkheid garanderen om waterstofvoertuigen tussen lidstaten te laten rijden.

Bijgevolg ging de Poolse regering uit van een nationaal waterstofplan waarin staat dat de precommerciële fase van de ontwikkeling van waterstoftechnologie in Polen zal plaatsvinden in de jaren 2020-2030 en dat de volledige commercialisering ervan zal plaatsvinden in de jaren 2040-2050.

Als resultaat van de studie is er al een Nationaal Plan opgesteld om de waterstofvoorziening in de eerste tankstations te installeren, waarbij vooral rekening wordt gehouden met de circulatievrijheid in Polen voor auto's op waterstof. De eerste fase van het project omvat de installatie van waterstoftoevoer bij tankstations in Poznan, Warschau, Bialystok, Szczecin, Lodz, Wroclaw, de regio Katowice en Krakau.

Volgens dit Nationaal Plan zouden in de volledige commercialiseringsfase (jaren 2040-2050) in het land zo'n 200-600 waterstoftankstations moeten opereren voor respectievelijk 600.000 en 2 miljoen personenauto's, 500-1000 bussen en 100-300 duizend auto's op doorreis door Polen

In Polen zijn er momenteel
tankstations met waterstof te koop

Kaart van waterstofstations in Polen

Lijst van waterstoftankstations in Polen

Nieuws over waterstoftankstations in Polen

Hoe waterstof tanken in Polen in zijn werk gaat

Meer informatie over waterstofvoertuigen in Polen

Waarom bent u geïnteresseerd in waterstofauto's?

Nieuwe H2 auto's te koop

Meer informatie over H2

Merken met H2