Bensinstationer i Polen

Vätgasstationer i Polen i

Vätgasstationer i Polen i
vatgas-tankstationer-polen

Utvecklingen av väteteknik inom vägtransporter i EU-länder rekommenderas bland annat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014. I Med stöd av bestämmelserna i nämnda direktiv rekommenderas att EU-länderna successivt garanterar tillgängligheten till vätgasbilar på sina territorier och framför allt att de garanterar möjligheten att köra vätgasfordon mellan medlemsländer.

Följaktligen antog den polska regeringen en nationell väteplan som säger att den förkommersiella fasen av utvecklingen av vätgasteknik i Polen kommer att äga rum under åren 2020-2030, och dess fullständiga kommersialisering kommer att ske under åren 2040-2050.

Som ett resultat av studien har en nationell plan redan upprättats för att installera vätgasförsörjningen i de första bensinstationerna, med hänsyn framför allt till friheten att cirkulera i Polen för vätgasdrivna bilar. Den första fasen av projektet inkluderar installation av vätgasförsörjning vid bensinstationer i Poznan, Warszawa, Bialystok, Szczecin, Lodz, Wroclaw, Katowice-regionen och Krakow.

Enligt denna nationella plan bör i hela kommersialiseringsfasen (åren 2040-2050) i landet cirka 200-600 vätgasstationer fungera för 600 000 respektive 2 miljoner personbilar, 500-1000 bussar och 100-300 tusen bilar i transit genom Polen

I Polen finns det för närvarande
bensinstationer med vätgas till salu

Karta över vätgasstationer i Polen

Förteckning över tankställen för vätgas i Polen

Nyheter om tankstationer för vätgas i Polen

Mer information om vätgasfordon i Polen

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2