hvor du skal fylle på alternativt drivstoff

Utvalg av nye lastebiler med LPG til salgs i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lpg-lastbiler

Det finnes flere teknologier tilgjengelig for bruk av LPG som drivstoff. Det kan brukes som det eneste drivstoffet i monofuel-motorer, som det eneste drivstoffet i bi-fuel-motorer som kan bytte mellom bensin og LPG, kalt bi-fuel, eller som en blanding sammen med diesel i dual-fuel-motorer, også kalt dual-fuel. Videre kan den brukes i ulike former for hybridtransmisjonsteknologier. Valget avhenger av applikasjonen, tilgjengeligheten av teknologi for den spesifikke applikasjonen, samt regelverket, kostnader og andre regionale faktorer.

Som en generell regel med en uskreven konsensus, hvis det er et bensin + LPG kjøretøy vil det bli kalt Bi-fuel, og hvis det er en Diesel + LPG vil det bli kalt Dual-Fuel. I begge tilfeller opprettholdes muligheten for å bruke tradisjonelt drivstoff, dog uten fordelene ved å bruke gass.

Dual-fuel diesel- og LPG-tenningsmotorer kan være egnet for tunge bruksområder, men teknologien er fortsatt relativt under utvikling, og det gjenstår å demonstrere hvilke spesifikke bruksområder denne teknologien er best egnet for, for å vurdere dens fremtidig potensial. Eventuelle besparelser i driftskostnader avhenger av den relative prisen på diesel/LPG og andelen LPG som brukes i blandingen. Forbedringer i forhold til dieseldriften kunne også sees i utslippene fra disse motorene. Når det gjelder de potensielle bruksområdene som LPG-motorer med høy effekt kan bruke, er listen veldig bred, fra busser og lastebiler av alle slag til anleggs- og gruveutstyr og kjøretøy, landbruksbruk som vanningsmotorer og landbrukstraktorer, en rekke maskiner og kjøretøy for havne- og flyplassanlegg, marine applikasjoner og muligens til og med tog og også statisk bruk som kraftproduksjon eller klimaanlegg.

lpg-lastebiler
Det er et tilbud av lastebiler som er forberedt på å bruke LPG som drivstoff, selv om det er begrenset og ikke ser ut til å generalisere i markedet. Avhengig av hvor den potensielle klienten befinner seg, er det en veldig interessant mulighet å kunne spare og slippe ut mindre utslipp.

Utvalg av nye lastebiler med LPG til salgs i

MERKEMODELLVERSJON
GREENKRAFTG16.0L V8
GREENKRAFTG26.0L V8
GREENKRAFTG36.0L V8
GREENKRAFTG46.0L V8
FORDE3507.3L V8
FORDE4507.3L V8
FORDF6507.3L V8
FORDF7507.3L V8
FREIGHTLINERS2GDRIVEFORCE 8.8L V8
ISUZUM211.9L 4CIL 16V

LPG

Nye LPG-modeller til salgs

Mer om LPG

Merker med LPG