hvor du skal fylle på alternativt drivstoff

Økobiler på markedet i

Roman Frey 09:25 AM nyheter

Veitransport er en nøkkelfaktor for sosial og økonomisk utvikling og samholdet i de forskjellige territoriene. Dets motstykke er imidlertid høyt energiforbruk og høye nivåer av klimagassutslipp, i tillegg til at det forårsaker kø i veinettet og høy ulykkesrate.

Reisende kan dra nytte av veitransport og redusere dens negative virkninger betydelig, enten ved å følge noen få enkle tips om å velge renere kjøretøy, kjøre mer effektivt eller bruke alternativer til personbiler. I de fleste tilfeller vil disse handlingene også føre til økonomiske besparelser og en forbedring av miljøet.

De siste årene har bensin- og dieselbiler blitt mye renere når det gjelder utslipp som påvirker luftkvaliteten; det vil si forurensninger som har innvirkning på menneskers helse. Det har også vært forbedringer, om enn mindre betydelige, i drivstofforbruk og dermed i CO2-utslipp fra kjøretøy som bruker konvensjonelt drivstoff. Mye av fremskrittene som størrelsesreduksjon, katalysatorer eller effekten av elektrisk utstyr og klimaanlegg, er også aktuelt for kjøretøy med alternativt drivstoff og de med hybridteknologi.

LPG

CNG

E85

Hydrogen