hvor du skal fylle på alternativt drivstoff

Utvalg av LNG-biler til salgs i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-biler

Flytende naturgass (LNG) er naturgass som har blitt avkjølt til flytende tilstand, til omtrent -260° Fahrenheit, for transport og lagring. Volumet av naturgass i flytende tilstand er omtrent 600 ganger mindre enn volumet i gassform. Denne prosessen, utviklet på 1800-tallet, gjør at naturgass kan transporteres til steder som ikke nås av gassrørledninger og brukes som transportdrivstoff.

I tilfeller der naturgassrørledninger ikke er levedyktige eller ikke eksisterer, er flytende naturgass en måte å flytte naturgass fra produserende regioner til markeder, for eksempel til og fra USA og land i Asia eller Europa. Asiatiske land står til sammen for den største andelen av den globale LNG-importen.

Av grunner er produksjon av biler med LNG flytende naturgass komplisert av plassproblemer for å installere en tank som må inneholde et kryogent drivstoff, og som også må forbrukes ganske raskt på grunn av trykkøkningen som oppstår i henhold til fremskritt gassifisering av naturgass når den varmes opp i tanken

Utvalg av LNG-biler til salgs i

MERKEMODELLVERSJON
N/AN/AN/A

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker