prijzen van alternatieve brandstoffen in Japan

LPG prijs in Japan in

LPG price in
lpg-prijs-japan

De afgelopen jaren heeft Japan zijn beleid geheroriënteerd op het gebruik van hernieuwbare energie, waaronder biogas, als belangrijkste energiebron, zoals blijkt uit het "Strategisch energieplan" of de "Langetermijnstrategie in het kader van de Overeenkomst van Parijs" van de Japanse regering (hierna "de RvJ" genoemd). Om een koolstofarme samenleving tot stand te brengen, moeten ook de bestaande energiebronnen effectief worden benut en moet het beleid inzake hernieuwbare energie worden bevorderd

Het is een onmiskenbaar feit dat LPG een brandstof is die uitstekende milieu- en economische prestaties levert en een belangrijke rol vervult als "laatste redmiddel in geval van nood". De uitzonderlijke en voordelige voordelen van LPG zijn in het verleden goed aangetoond bij rampen zoals de aardbeving in het oosten van Japan in 2011. Bovendien heeft LPG zich op de Japanse markt al gevestigd als een goedkoop en gebruiksvriendelijk alternatief. Bovendien is er in heel Japan een betrouwbaar en sterk toeleveringsnetwerk. Daarom kan worden gesteld dat LPG vanuit het oogpunt van de Japanse energiezekerheid verhoudingsgewijs superieur is aan andere energiebronnen.

Dit standpunt onderstreepte voor de Japanse regering het belang dat LPG-exploitanten niet alleen "kwantiteit" (verkoopvolumes) nastreven, maar ook verbetering van "kwaliteit" (zoals bijdrage aan milieubeleid) om zo bij te dragen aan de totstandkoming van een duurzame samenleving en ons vermogen om te reageren op rampen te versterken. Daarmee onderstreepte de Raad de cruciale verantwoordelijkheden en de trots van de LPG-sector en de spelers in de sector, en stelde hij de sector in staat te streven naar een duurzame samenleving waarin LPG een duidelijke keuze is, niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook vanuit economisch oogpunt.

Zoals in zovele andere landen wordt LPG, en nog meer BioLPG, gezien als het vervoersalternatief met de beste prijs in Japan en het grootste gebruiksgemak.

De gemiddelde prijs van LPG Autogas in Japan in

De gemiddelde prijs van LPG Autogas in Japan in bedraagt

$/ltr

Gemiddelde LPG-prijs in Japan

Prijslijst per tankstation in Japan

Nieuws over LPG-prijzen in Japan

Meer informatie over Autogas prijzen in Japan

Waarom bent u geïnteresseerd in LPG?

Nieuwe LPG-modellen op gecomprimeerd aardgas te koop

Meer over gecomprimeerd aardgas LPG

LPG-merken