priser på alternativa bränslen i Japan

Priset på LPG i Japan i

Priset på LPG i Japan i
priserna-lpg-japan

Under de senaste åren har Japans politiska omorientering mot användning av förnybar energi, inklusive bio-LPG, som huvudsaklig energikälla förverkligats i enlighet med den strategiska energiplanen eller den långsiktiga strategin enligt Parisavtalet som utfärdats av den japanska regeringen (nedan kallad den japanska regeringen). För att förverkliga ett samhälle utan koldioxidutsläpp är det också nödvändigt att effektivt utnyttja befintliga energikällor och samtidigt främja politiken för förnybar energi.

Det är ett obestridligt faktum att gasol är ett bränsle som ger utmärkta miljömässiga och ekonomiska resultat och har en viktig roll som "sista utväg i nödsituationer". De exceptionella och fördelaktiga fördelarna med gasol har visat sig tydligt i det förflutna vid katastrofer som den stora jordbävningen i östra Japan 2011. Dessutom har gasol redan etablerat sig på den japanska marknaden som ett billigt och lättanvänt alternativ. Dessutom finns det ett tillförlitligt och starkt leveransnät i hela Japan. Därför kan man säga att gasol är jämförelsevis bättre än andra energikällor när det gäller den japanska energisäkerheten.

Denna åsikt framhävde för Japans regering vikten av att LPG-operatörerna inte bara strävar efter "kvantitet (försäljningsvolymer)" utan också efter att förbättra "kvalitet" (t.ex. bidrag till miljöpolitiken) för att bidra till att uppnå ett hållbart samhälle och stärka vår förmåga att reagera på katastrofer. Därigenom underströks LPG-sektorns och branschens aktörers kritiska ansvar och stolthet, och branschen fick möjlighet att sträva efter ett hållbart samhälle där LPG är ett tydligt val, inte bara ur miljösynpunkt utan också ur ekonomisk synvinkel.

Liksom i så många andra länder uppfattas gasol, och i ännu högre grad BioLPG, som det transportalternativ som har det bästa priset i Japan och som är lätt att använda.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Japan i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Japan i är

$/ltr

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Japan

Prislista per bensinstation i Japan

Nyheter om priset på gasol i Japan

Mer information om priserna på autogas i Japan

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken