benzinestations in roemenie met

Waterstofstations in roemenie in

Waterstofstations in roemenie in
tankstations-waserstof-roemenie

In 2018 heeft Roemenië het waterstofinitiatief ondertekend. Door dit voorstel te ondertekenen heeft Roemenië zich verbonden tot verder onderzoek en innovatie naar het gebruik van waterstof als energiebron voor de toekomst. Waterstof en de bijbehorende technologieën worden onderzocht voor gebruik in de sector elektriciteitsopslag, de vervoersector en de industrie. Het Nationaal Centrum voor Waterstof en Brandstofcellen ("ICSI") ontwikkelt en implementeert projecten op het gebied van nieuwe technologieën (waaronder waterstofprojecten). ICSI was een partner in het HyUnder-project en heeft samengewerkt met de Joint Technology Initiative on Hydrogen and Fuel Cells Research Group en de N.ERGY-groep.

In 2012 is de Roemeense vereniging voor waterstofenergie ("AEHR") opgericht. Het AEHR beoogt acties te ondersteunen die verband houden met de waterstofeconomie en brandstofcellen, alsmede de daarmee verbonden infrastructuur en hernieuwbare energiebronnen. Dit zal worden bereikt door : technologieoverdracht, bevordering van Roemeense bijdragen, nauwe samenwerking met internationale en nationale verenigingen, ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het onderwijsbeleid en onderzoek en bevordering van het onderwijs.

Bij het "Kies voor hernieuwbare waterstof"-initiatief zijn momenteel bedrijven en verenigingen aangesloten die ook in Roemenië actief zijn, zoals EDP, Enel, Iberdrola en MHI Vestas. Verwacht wordt dat het initiatief hernieuwbare waterstofprojecten zal ontwikkelen in het kader van de Europese Green Deal. Volgens het geïntegreerde nationale plan op het gebied van energie en klimaatverandering 2021-2030 ("PNIESC"), dat in april 2020 bij de Europese Commissie is ingediend, overwegen de Roemeense autoriteiten de uitvoering van een aantal proef- en demonstratieprojecten om het gebruik van waterstof in de elektriciteitsproductie en de industriële sectoren te bevorderen.

De Roemeense regering heeft onlangs een door het Ministerie van Europese Fondsen geïnitieerd en door het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek gesteund Memorandum van Overeenstemming goedgekeurd. In het memorandum wordt voorgesteld om in de volgende programmeringsperiode (2021-2027) het eerste specifieke waterstofcentrum van Roemenië te financieren voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot het gebruik van waterstof in vervoer, stadsverwarming en de opwekking van kernenergie, als de "brandstof van de toekomst".

In Roemenië wordt gewerkt aan de planning van een waterstoftankstation.

Kaart van waterstofstations in roemenie

Lijst van waterstoftankstations in roemenie

DEALERADDRESSCITYPOSTAL CODE
PROJECTPiața Gării de Nord 1-3București010856

Nieuws over waterstoftankstations in roemenie

20 april 2021. Waterstof heeft een goede kans om een ​​van de belangrijkste industrieën in Roemenië te worden, volgens experts, die projecten analyseren ter waarde van meer dan 1.600 miljoen euro in de belangrijkste energie- en industriële bedrijven van het land. Naast groene waterstof hebben blauwe (op gas) en roze (nucleaire) een sterk ontwikkelingspotentieel gezien de grote lokale productie en toekomstige kernenergieprojecten.

"De waterstofhub is een complex van energie- en chemische faciliteiten dat de productie en consumptie van waterstof omvat", zegt Dumitru Coman, Chief Technical Officer (CTO) van Chimcomplex, de grootste Roemeense exporteur van chemicaliën.

Chimcomplex, het bedrijf dat momenteel de activa in Oltchim (Vâlcea) en Borzești exploiteert, is eigendom van Ștefan Vuza, een van de grootste Roemeense ondernemers. De heer Vuza heeft onlangs verklaard dat hij van plan is een waterstofhub rond zijn portfolio te ontwikkelen, in een poging zijn industriële kernprocessen koolstofarm te maken.

Hoe waterstof tanken in roemenie in zijn werk gaat

Meer informatie over waterstofvoertuigen in roemenie

Waarom zou u geïnteresseerd zijn in waterstof?

Nieuwe H2 voertuigen te koop

Meer artikelen over waterstof

Merken met waterstof