ceny alternativních paliv ve Nizozemsko

Cena LPG ve Nizozemsko v

Cena LPG ve Nizozemsko v
lpg-propane-price-netherlands

Od 7. prosince 2020 bude platit evropská povinnost zobrazovat na čerpacích stanicích srovnání cen pohonných hmot. Účelem tohoto srovnání cen pohonných hmot je informovat spotřebitele o různých druzích pohonných hmot a jejich cenách.

Většina Nizozemců v současnosti jezdí na tradiční paliva. Při používání těchto paliv vypouštějí automobily skleníkové plyny. Na trhu je stále více cenově dostupných automobilů, které při jízdě vypouštějí méně nebo vůbec žádné skleníkové plyny. Tyto vozy mohou jezdit na LPG, tzv. alternativní palivo. Srovnání cen na čerpacích stanicích ukazuje cenu těchto paliv na 100 km. Tímto způsobem chce nizozemská vláda přispět k tomu, aby se při výběru nového automobilu zohledňovala alternativní paliva.

Na čerpacích stanicích bude uvedena cena LPG za 100 km. Tato cena se vypočítává na základě spotřeby 3 nejprodávanějších nových automobilů mezi uživateli LPG v uplynulém kalendářním roce.

Paliva jsou ve srovnání cen pohonných hmot rozdělena do dvou kategorií: zelená paliva jsou označena zeleně a fosilní paliva modře. V Nizozemsku dodávají zelený plyn téměř všechny čerpací stanice LPG. Jedná se o udržitelnou variantu LPG.

Průměrná cena LPG Autogas ve Nizozemsko v

Průměrná cena LPG Autogas ve Nizozemsko v je

€/litr

Průměrná cena LPG ve Nizozemsko

Ceník podle čerpací stanice ve Nizozemsko

Zprávy o cenách LPG ve Nizozemsko

Více informací o cenách autoplynu ve Nizozemsko

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg