ceny alternativních paliv ve Nový Zéland

Cena LPG ve Nový Zéland v

Cena LPG ve Nový Zéland v
lpg-propane-price-new-zealand

Ceny LPG na Novém Zélandu odrážejí skutečnost, že LPG je mezinárodně obchodovaný produkt a je ovlivňován mezinárodními cenami. Mezinárodním měřítkem pro cenu LPG na Novém Zélandu je smluvní cena Saudi Aramco, známá také jako smluvní cena Saudi Aramco, známá také jako smluvní cena Saudi Aramco, známá také jako smluvní cena Saudi Aramco, známá také jako smluvní cena Saudi Aramco, známá také jako smluvní cena Saudi Aramco. Mezinárodní referenční cenou pro cenu LPG na Novém Zélandu je Saudi Aramco Contract Price, nazývaná také Saudi CP. Saudská CP se mění každý měsíc, proto je nutné ceny kontrolovat alespoň jednou měsíčně.

Rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi v zemi mohou být způsobeny jak geografickými obtížemi při přístupu do dané oblasti, tak i čistě obchodními důvody distributora a provozovatele místa zásobování LPG.

Čerpací stanice vzdálenější od velkých městských center, a tedy s menší možností přilákat zákazníky, mají tendenci prodávat nižší objem automobilového LPG, což se obvykle snaží kompenzovat zvýšením cen.

V každém případě jsou ceny automobilového LPG na Novém Zélandu velmi konkurenceschopné ve srovnání s tradičními palivy a dokonce i s novými formami alternativní mobility.

Průměrná cena LPG Autogas ve Nový Zéland v

Průměrná cena LPG Autogas ve Nový Zéland v je

$/ltr

Průměrná cena LPG ve Nový Zéland

Ceník podle čerpací stanice ve Nový Zéland

Zprávy o cenách LPG ve Nový Zéland

Více informací o cenách autoplynu ve Nový Zéland

Proč byste se měli zajímat o LPG?

Nové modely lpg na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu lpg

Značky lpg