Bensinstationer i Tjeckien

Vätgasstationer i Tjeckien i

Vätgasstationer i Tjeckien i
vatgas-tankstationer-tjeckien

Tjeckiska republikens transportministerium stöder byggandet av vätgastankstationer inom ramen för det redan befintliga programmet för stöd till alternativa bränsleinfrastrukturer. För detta har 150 miljoner kronor tilldelats från europeiska medel inom ramen för det operativa transportprogrammet (OPD).

De första offentliga vätgastankstationerna som gör det möjligt för bilar att laddas med vätgas kommer att byggas i Prag, Brno, Ostrava och Litvínov.

Enligt ministeriets planer kommer 2025 totalt 15 vätgasstationer att vara i drift i Tjeckien. Efter ytterligare fem år bör deras antal nå 80.

Den nationella handlingsplanen för ren rörlighet, som godkändes av regeringen i november 2015, talar om att stödja utvecklingen av infrastrukturen för laddstationer, CNG, LNG och vätgasstationer. Totalt har transportministeriet allokerat 1,2 miljarder kronor till stödprogrammet för infrastruktur för alternativa bränslen inom OPD.

I Tjeckien finns det för närvarande
bensinstationer med vätgas till salu

Karta över vätgasstationer i Tjeckien

Förteckning över tankställen för vätgas i Tjeckien

Nyheter om tankstationer för vätgas i Tjeckien

Mer information om vätgasfordon i Tjeckien

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2