Bensinstasjoner i Sverige

Bensinstasjoner med LNG i Sverige i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-sverige

Klima- og miljøpåvirkningen fra transport er en av Sveriges viktigste politiske utfordringer. Og så har det svenske riksdagen vedtatt at Sverige skal ha en fossilfri kjøretøyflåte innen 2030. Det er allerede flere initiativer på gang for å formulere en strategi, med klare tiltak, for å nå dette målet og veitransport er den samfunnssektoren som mest avhenger av petroleumsprodukter.

For å oppnå dette må beslutningstakere og myndigheter utarbeide en konkret handlingsplan for innføring av infrastruktur og bygging av markedet, i samarbeid med aktørene i sektoren. Forslaget til nasjonal biogassstrategi, som Energigas Sverige har utarbeidet sammen med flere andre aktører, bør være et viktig utgangspunkt for penetrasjonen av flytende naturgass i transportsektoren i Sverige.

Allerede i dag er nettverket av bensinstasjoner som tilbyr LNG, eller Bio LNG, mange for landets behov. Og det er målet for landets myndigheter å gå mot en total introduksjon av Bio-LNG ladestasjoner, som et alternativt drivstoff med negative utslipp, det vil si at de slipper ut mindre CO2 enn de fjerner fra atmosfæren.

I Sverige er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Sverige

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Sverige

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Sverige

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker