Bensinstasjoner i Hellas

Bensinstasjoner med LNG i Hellas i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-hellas

Hellas tillit til naturgass som overgangsdrivstoff er et eksempel i Europa for effektiviteten som økonomien har tilpasset seg til de nødvendige endringene og har vist seg å være en verdifull læringsopplevelse.

Tilfellet flytende naturgass er et eksempel på hvordan et land raskt og med innsats kan tilpasse seg de nye behovene som oppstår fra forpliktelsen til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren.

Den greske forpliktelsen til LNG siden tidlig på 1990-tallet har vært basert på en kombinasjon av energipolitikk og klimaendringer, der gass anses som et overgangsdrivstoff, og geopolitiske ambisjoner, ifølge hvilke påfølgende regjeringer har planlagt å posisjonere Hellas som energisenter i Sørøst-Europa.

Nettverket av bensinstasjoner som kan tilby LNG er fortsatt i de tidlige stadiene av utviklingen, men med viktige prosjekter for å bygge et forsyningsnettverk som snart vil gjøre bruken av LNG levedyktig i landets transport

I Hellas er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Hellas

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Hellas

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Hellas

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker