Bensinstasjoner i Kroatia

Bensinstasjoner med LNG i Kroatia i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
lng-bensinstasjoner-kroatia

Transportsektoren i landene i EU er ansvarlig for 20 % av alle utslipp. Den europeiske union fremmer utviklingen av alternative drivstoff for å redusere karbonfotavtrykket. Kroatia som et land avhengig av oljeimport vurderer også å øke bruken av naturgassbiler i transport.

Av alle disse grunnene fremmer regjeringen i Kroatia opprettelsen av et nettverk av bensinstasjoner som tilbyr flytende naturgass for veitransportsektoren som kan dra nytte av billigere drivstoff og få tilgang til tjenestene som tilbys fra de store selskapene som allerede etterspør økologiske kjøretøy for deres logistikktjenester

De første prosjektene er allerede under behandling for å utvide LNG-forsyningsnettverket i Kroatia, som forbereder en fremtidig implementering av Bio LNG, av fornybar opprinnelse, og som kan tilbys i de samme fasilitetene som nå tilbys LNG

I Kroatia er det for tiden
bensinstasjoner med LNG til salgs

Kart over LNG bensinstasjoner i Kroatia

Liste over drivstoffstasjoner for LNG i Kroatia

Nyheter om bensinstasjoner med LNG i Kroatia

Hvorfor kan disse bilene interessere deg?

nye biler til salgs

Mer informasjon

merker