Cene alternativnih goriv na Kitajskem

Cena vodika na Kitajskem v

Roman Frey 09:25 AM NOVICE
cena-crpalke-vodik-kitajska

Kitajska vlada je dejavno spodbujala uporabo vodika kot čistega vira energije ter uvedla politike in subvencije za podporo razvoju industrije vodika. Cilj je zmanjšati odvisnost od tradicionalnih fosilnih goriv in spodbujati uporabo obnovljivih virov energije.

Ker se tehnologija za proizvodnjo vodika še naprej izboljšuje in povpraševanje po čisti energiji narašča, se pričakuje, da bo cena vodikovega goriva postala konkurenčnejša od cene tradicionalnih fosilnih goriv.

Kitajska vlada je zastavila ambiciozne cilje za razširitev omrežja za oskrbo z vodikovim gorivom, z načrti za izgradnjo 1000 postaj za oskrbo z vodikovim gorivom do leta 2030. Vlada je zagotovila tudi finančne spodbude in nepovratna sredstva za podporo razvoju vodikove infrastrukture. Prizadevanje Kitajske za vodik kot čisti vir energije je motivirano z njeno zavezanostjo zmanjšanju emisij ogljika in spodbujanju trajnostnega razvoja. Razvoj robustne vodikove infrastrukture velja za bistven korak k doseganju teh ciljev.

Povprečna cena vodika na Kitajskem

Povprečna cena vodika na Kitajskem

¥/Kg

Zgodovinske cene povprečnih cen vodika na Kitajskem

Cenník čerpacej stanice v Nemecku

Novice o ceni vodika na Kitajskem

Zakaj vas zanimajo avtomobili na vodik?

Prodam nove avtomobile H2

Več informacij o H2

Znamke s H2