Ceny alternatívnych palív v Číne

Cena vodíka v Číne v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-vodikove-cina

Čínska vláda aktívne podporuje využívanie vodíka ako zdroja čistej energie a zaviedla politiky a dotácie na podporu rozvoja vodíkového priemyslu. Cieľom je znížiť závislosť od tradičných fosílnych palív a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Keďže sa technológia výroby vodíka neustále zlepšuje a dopyt po čistej energii rastie, očakáva sa, že cena vodíkového paliva bude konkurencieschopnejšia ako cena tradičných fosílnych palív.

Čínska vláda si stanovila ambiciózne ciele na rozšírenie vodíkovej čerpacej siete s plánmi vybudovať 1000 vodíkových čerpacích staníc do roku 2030. Vláda tiež poskytla finančné stimuly a granty na podporu rozvoja vodíkovej infraštruktúry. Čínsky tlak na vodík ako čistý zdroj energie je motivovaný jej záväzkom znižovať emisie uhlíka a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Rozvoj robustnej vodíkovej infraštruktúry sa považuje za nevyhnutný krok k dosiahnutiu týchto cieľov.

Priemerná cena vodíka v Číne

Priemerná cena vodíka v Číne

¥/Kg

Historické ceny priemerných cien vodíka v Číne

Cenník čerpacej stanice v Číne

Správy o cene vodíka v Číne

Prečo sa zaujímate o vodíkové autá?

Predám nové autá H2

Viac informácií o H2

Značky s H2