priser på alternativa bränslen i Asien

Priset på LPG i Asien i

Priset på LPG i Asien i
priserna-lpg-asien

En allt tydligare trend är den nyckelroll som gasol redan spelar som ett verktyg för att hjälpa till att utveckla ekonomier och lindra fattigdom, särskilt i Asien. Gasol spelar en viktig roll i den mindre utvecklade världen, och de senaste siffrorna visar hur långt gasol har kommit in på ett antal nya marknader.

Eftersom Indien, Kina, Japan och Indonesien är de största konsumenterna av gasol är de av avgörande betydelse för detta alternativa bränsles framtid, och deras inverkan på den globala marknaden och handelsflödena bör inte underskattas. Dessa länder tillsammans med andra asiatiska länder stöder tillväxten i den globala efterfrågan på gasol och länder som Bangladesh har ökat sin efterfrågan 16 gånger under de senaste åren till 800 000 ton per år och efterfrågan fortsätter att öka tillsammans med Vietnam, Myanmar och Sri Lanka.

Den ökade produktionen av gasol i världen, liksom den ökade användningen och effektiviteten i förbrukningsprocesserna, leder till billiga priser på autogas som dessa länder drar nytta av för att minska sina förorenande utsläpp och hjälpa sin befolkning med lägre priser än traditionella bränslen.

Det priset på gasolautogas i Asien i

Nyheter om priset på gasol i Asien

12 maj 2022. Propanmarknadsförare – och bönderna de betjänar – måste vara förberedda på praktiskt taget alla väderförhållanden, från lägre temperaturer än normalt som kräver uppvärmning av boskap, till regnhändelser som försenar planteringen av grödor, till torrperioder som leder till uppgångar i bevattningsliter. Långvariga strömavbrott inträffade ofta under eller omedelbart efter dessa svåra väderhändelser. Allvarliga väderrelaterade problem har drivit på en stor del av ökningen av långvariga avbrott

Propanmarknadsförare över hela landet har ökat ansträngningarna för att kommunicera med agskunder och tillhandahålla den energi som krävs för att hålla gårdar i drift under oförutsägbara väderförhållanden. Eftersom behovet av ren, pålitlig energi på gården ökar i takt med svåra väderhändelser, kan propandriven utrustning erbjuda kunderna omedelbara lösningar som uppfyller drifts- och miljömål.

Mer information om priserna på autogas i Asien

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken