priser på alternativa bränslen i Italien

Priset på LPG i Italien i

Priset på LPG i Italien i
priserna-lpg-italien

Genomsnittspriset på gasol i Italien rör sig i linje med prisutvecklingen för Brent, vilket påverkas av flera orsaker: Covid19-pandemin, efterfrågan, utbud... Följaktligen varierar konsumentpriserna också enligt dessa orsaker, som påverkas av nedgången i industrikomponenten, skattekomponenten eller andra orsaker.

Den breda spridningen av gasol för autotransport i Italien har gett ytterligare drivkraft åt genomförandet av normer och begränsningar för tillträde till tätorter i hela landet, begränsningar som inte påverkar gasolfordon på grund av deras höga miljökompatibilitet och låga utsläpp. Italien spelar en viktig roll både inom Europeiska unionen när det gäller spridningen av gasdrivna fordon, vilket gör att landet hör till de tio länder som har störst spridning av gasdrivna fordon. En undersökning som utfördes av Osservatorio Veicoli Aziendali, där de ledande italienska företagens mobilitetsansvariga deltog i en marknadsundersökning, bekräftade dessa fordons främsta styrkor.

Enligt de intervjuade fordonsförvaltarna är det underhålls- och bränslebesparingar samt miljöskydd som motiverar införandet av dessa fordon i företagsflottor.

Det är därför som de ekonomiska besparingarna från användningen av gasolfordon i Italien är så utbredda i landet, tack vare det låga priset på gasol jämfört med andra alternativ.

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Italien i

Det genomsnittliga priset på gasolautogas i Italien i är

euro/liter

Historiskt genomsnittligt pris på gasol i Italien

Prislista per bensinstation i Italien

Nyheter om priset på gasol i Italien

Mer information om priserna på autogas i Italien

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken