prijzen van alternatieve brandstoffen in Oceanië

LPG prijs in Oceanië in

LPG price in
lpg-prijs-oceanie

De eilandstaten en -gebieden in de Stille Oceaan (PICT's), die de overgrote meerderheid van de staten op het vasteland van Oceanië uitmaken, worden geconfronteerd met bijzondere uitdagingen op het gebied van energievoorziening vanwege hun kleine en afgelegen eilandgeografie, beperkte natuurlijke hulpbronnen en grote afstanden tot grote markten. De meeste PICTS zijn voor hun behoeften sterk afhankelijk van ingevoerde aardolieproducten. Deze afhankelijkheid betekent dat zij zwaar worden getroffen door de volatiele olieprijzen. Bovendien behoren deze landen tot de meest kwetsbare op het gebied van klimaatverandering en natuurrampen.

Historisch gezien zijn er beperkte mogelijkheden geweest om vloeibare petroleumbrandstoffen zoals paraffine, benzine en diesel te vervangen. Recente marktontwikkelingen hebben deze situatie echter veranderd. Vloeibaar petroleumgas (LPG) biedt in toenemende mate kosteneffectieve, emissiearme tussenoplossingen bij de overgang van vloeibare petroleumbrandstoffen naar hernieuwbare energie.

Alle PICTS gebruiken reeds LPG, hoofdzakelijk om thuis te koken, en er zijn aanzienlijke mogelijkheden voor uitbreiding in de automobielsector. Het argument om over te schakelen is gezondheidsoverwegingen, milieuduurzaamheid en kostenbesparing voor de bestuurder. De toename van het volume zou ertoe kunnen leiden dat sommige PICT's grootverbruikers worden, hetgeen een aanzienlijk effect op de geleverde prijs zou kunnen hebben. Het gebruik van LPG in het vervoer zou een verbetering van de prijs van LPG in elke andere sector betekenen.

De prijs van LPG Autogas in Oceanië in

Nieuws over de prijs van LPG in Oceanië

12 de Mayo de 2022. Propaanmarketeers - en de boeren die ze bedienen - moeten voorbereid zijn op vrijwel alle weersomstandigheden, van lager dan normale temperaturen die verwarming voor vee nodig hebben, tot regenbuien die het planten van gewassen vertragen, tot droge perioden die leiden tot stijgingen in irrigatiegallons. Vaak deden zich langdurige stroomstoringen voor tijdens of direct na die zware weersomstandigheden. Ernstige weergerelateerde problemen hebben geleid tot een groot deel van de toename van langdurige uitval

Propaanverkopers in het hele land hebben hun inspanningen opgevoerd om met ag-klanten te communiceren en de energie te leveren die nodig is om boerderijen operationeel te houden te midden van onvoorspelbare weersomstandigheden. Aangezien de behoefte aan schone, betrouwbare energie op de boerderij toeneemt als gevolg van zware weersomstandigheden, kan propaanaangedreven apparatuur klanten onmiddellijke oplossingen bieden die voldoen aan operationele en milieudoelstellingen.

Meer informatie over Autogas prijzen in Oceanië

Waarom bent u geïnteresseerd in LPG?

Nieuwe LPG-modellen op gecomprimeerd aardgas te koop

Meer over gecomprimeerd aardgas LPG

LPG-merken