priser på alternativa bränslen i Oceanien

Priset på LPG i Oceanien i

Priset på LPG i Oceanien i
priserna-lpg-oceanien

Öländerna och territorierna i Stillahavsområdet, som utgör den stora majoriteten av staterna på det oceanska fastlandet, står inför särskilda utmaningar när det gäller energiförsörjningen på grund av att de är små och avlägsna öar, har begränsade naturresurser och långa avstånd till stora marknader. De flesta PICTS är starkt beroende av importerade oljeprodukter för att tillgodose sina behov. Detta beroende innebär att de påverkas kraftigt av instabila oljepriser. Dessutom är dessa länder bland de mest sårbara när det gäller klimatförändringar och naturkatastrofer.

Historiskt sett har det funnits begränsade alternativ för att ersätta flytande petroleumbränslen som paraffin, bensin och diesel. Marknadsutvecklingen på senare tid har dock förändrat denna situation. LPG (Liquefied petroleum gas) erbjuder allt oftare kostnadseffektiva, utsläppsfria övergångslösningar i samband med övergången från flytande petroleumbränslen till förnybar energi.

Alla PICTS använder redan gasol, främst för matlagning i hemmet, och det finns betydande möjligheter till expansion inom fordonssektorn. Argumenten för att byta är hälsoskäl, miljömässig hållbarhet och kostnadsbesparingar för föraren. Den ökade volymen kan leda till att vissa PICT blir storförbrukare, vilket skulle kunna ha en betydande inverkan på det levererade priset. Om användningen av gasol inom transportsektorn skulle innebära en förbättring av priset på gasol inom alla andra sektorer.

Det priset på gasolautogas i Oceanien i

Nyheter om priset på gasol i Oceanien

12 maj 2022. Propanmarknadsförare – och bönderna de betjänar – måste vara förberedda på praktiskt taget alla väderförhållanden, från lägre temperaturer än normalt som kräver uppvärmning av boskap, till regnhändelser som försenar planteringen av grödor, till torrperioder som leder till uppgångar i bevattningsliter. Långvariga strömavbrott inträffade ofta under eller omedelbart efter dessa svåra väderhändelser. Allvarliga väderrelaterade problem har drivit på en stor del av ökningen av långvariga avbrott

Propanmarknadsförare över hela landet har ökat ansträngningarna för att kommunicera med agskunder och tillhandahålla den energi som krävs för att hålla gårdar i drift under oförutsägbara väderförhållanden. Eftersom behovet av ren, pålitlig energi på gården ökar i takt med svåra väderhändelser, kan propandriven utrustning erbjuda kunderna omedelbara lösningar som uppfyller drifts- och miljömål.

Mer information om priserna på autogas i Oceanien

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken