ceny alternatívnych palív v Brazílii

Cena CNG v Brazílii v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-cng-brazilia

Predpokladaný nárast dodávok zemného plynu na brazílsky trh o približne 100 % v nasledujúcich rokoch môže okrem motivácie k rozšíreniu dopravnej infraštruktúry a distribúcie umožniť viaceré priemyselné investície do prepravy zemného plynu v krajine. do nových oblastí, ktoré ešte nie sú zasiahnuté plynovodmi, čím sa uľahčí využívanie stlačeného zemného plynu v sektore dopravy a cestnej mobility.

Pokiaľ ide o dopravu, brazílska vláda študuje rôzne technológie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a ich zodpovedajúce náklady a prínosy. Dostupné technológie na využitie zemného plynu pri preprave tovaru a osôb sú dostupné a môžu ľahko nahradiť tradičné palivá. Tieto technológie si však vyžadujú počiatočnú investíciu do infraštruktúry, čo je v krajine veľkosti Brazílie prvou prekážkou ich zovšeobecnenia.

Automobilový zemný plyn (VNG) je pre Brazíliu čoraz dôležitejší v súčasnom kontexte, kde existujú obavy z kolísania cien palív. Vlády niektorých štátov (napríklad štát Rio de Janeiro) považovali túto obavu spotrebiteľov za žalobu. S pomocou týchto vládnych subjektov začína CNG rýchlo rásť a vyčnievať na trhu automobilových palív.

Na trhu s pohonnými hmotami, na ktorom prebiehajú veľké transformácie, ako je liberalizácia cien a vstup vozidiel na rôzne druhy paliva, je ťažké predpovedať budúci dopyt. Na základe motivačnej politiky niektorých štátnych a obecných samospráv však možno predpokladať neustály rast predaja CNG, ako aj počtu prestavieb vozidiel na základe lacnej ceny CNG v porovnaní s ostatnými alternatívami paliva.

Priemerná cena CNG v Brazílii

Priemerná cena CNG v Brazílii

R$/m³

Cenová história priemerných cien CNG v Brazílii

Cenník čerpacej stanice v Brazílii

Správy o cene CNG v Brazílii

Prečo by vás mohlo zaujímať CNG?

Predám nové modely CNG

Viac o CNG

Značky s CNG