ceny alternativních paliv v Brazílii

Cena CNG v Brazílii v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
ceny-cng-brazilie

Předpokládaný nárůst dodávek zemního plynu na brazilský trh o přibližně 100 % v příštích letech může kromě motivace k rozšíření dopravní infrastruktury a distribuce umožnit několik průmyslových investic do přepravy zemního plynu v zemi. do nových oblastí, kam se dosud plynovody nedostaly, a tím usnadnit využití stlačeného zemního plynu v sektoru dopravy a silniční mobility.

Pokud jde o dopravu, brazilská vláda studuje různé v současnosti dostupné technologie a jejich odpovídající náklady a přínosy. Dostupné technologie pro využití zemního plynu při přepravě zboží a osob jsou dostupné a mohou snadno nahradit tradiční paliva. Tyto technologie však vyžadují počáteční investici do infrastruktury, což je v zemi o velikosti Brazílie první překážkou jejich zobecnění.

Automobilový zemní plyn (VNG) je pro Brazílii v současném kontextu, kde panují obavy z kolísání cen paliv, stále důležitější. Tento spotřebitelský zájem byl některými státními vládami (jako je stát Rio de Janeiro) považován za žalobu. S pomocí těchto vládních subjektů začíná CNG rychle růst a vystupovat na trhu automobilových paliv.

Na trhu s pohonnými hmotami, na kterém probíhají velké transformace, jako je liberalizace cen a vstup vícepalivových vozidel, je obtížné předpovídat budoucí poptávku. Na základě motivační politiky některých státních a městských samospráv lze však předpokládat neustálý růst prodeje CNG a také počtu přestaveb vozidel na základě levné ceny CNG ve srovnání s ostatními alternativami paliva.

Průměrná cena CNG v Brazílii

Průměrná cena CNG v Brazílii je

R$/m³

Cenová historie průměrných cen CNG v Brazílii

Ceník čerpací stanice v Brazílii

Novinky o ceně CNG v Brazílii

Proč se zajímáte o CNG?

Nové modely CNG na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu CNG

Značky CNG