ceny alternatívnych palív na Slovensku

Cena CNG na Slovensku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-cng-slovensko

Tri subjekty (dodávatelia zemného plynu, automobilky a štát) sa dohodli na podpore rozvoja CNG na Slovensku a podpísali takzvaný Národný plán čistej mobility, ktorý zahŕňa bonus na cestnú daň na vozidlá na CNG a záväzok vybudovať minimálne 100 čerpacích staníc CNG.

SPP, najväčšia energetická spoločnosť na Slovensku, tak realizuje projekt fueLCNG podporený finančným grantom Európskej únie v rámci výzvy Mechanizmus „Connecting Europe“ sumou takmer 15,7 milióna eur. Realizáciou projektu fueLCNG pribudne na diaľnice 14 nových čerpacích staníc CNG pre osobnú dopravu a 3 nové čerpacie stanice CNG pre osobnú dopravu.

Jedným z najaktuálnejších trendov a orientácií v oblasti dopravy a mobility v Európe je rastúci záujem o trend využívania CNG Primiešavanie biometánu so zemným plynom, alebo úplná náhrada zemného plynu biometánom, je ďalšou možnosťou, ako znížiť Emisie skleníkových plynov.

Rovnako využitie BioCNG na Slovensku môže mať tú výhodu, že stabilizuje cenu CNG na Slovensku tým, že nie je závislé od dovozu zemného plynu z iných krajín, ale ide skôr o lokálnu produkciu.

Priemerná cena CNG na Slovensku

Priemerná cena CNG na Slovensku

€/KG

Cenová história priemerných cien CNG na Slovensku

Cenník čerpacej stanice na Slovensku

Správy o cene CNG na Slovensku

Prečo by vás mohlo zaujímať CNG?

Predám nové modely CNG

Viac o CNG

Značky s CNG