ceny alternatívnych palív v Maďarsku

Cena CNG v Maďarsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-cng-madarsko

Emisie oxidu uhličitého, energetická závislosť a vyčerpanie ropy sú globálne problémy, ktoré nútia všetky dotknuté sektory hľadať okamžité riešenia. Sektor dopravy v Maďarsku je zodpovedný za štvrtinu emisií oxidu uhličitého a závislosť od ropy v tomto sektore je najväčším prispievateľom ku globálnym emisiám. Osobitnou výzvou pre sektor dopravy v Maďarsku je znížiť emisie oxidu uhličitého, energetickú a ropnú závislosť a zároveň uspokojiť rastúce potreby mobility. Používanie alternatívnych palív by mohlo byť reálnou alternatívou na zmiernenie globálnych problémov odvetvia dopravy. Odborníci sa zhodujú, že zo strednodobého hľadiska je zemný plyn životaschopnou technológiou.

Adopcii áut na CNG v Maďarsku bráni viacero prekážok, medzi najvýznamnejšie patrí chýbajúca infraštruktúra čerpacích staníc a nepriaznivé ekonomické a právne podmienky. Pri rozhodovaní o kúpe vozidiel na CNG sú zahrnuté ekonomické aj environmentálne hľadiská. V súčasnosti však pri rozhodovaní užívateľov o kúpe vozidla na zemný plyn hrajú hlavnú úlohu pri ich rozhodovaní najvýhodnejšie ekonomické podmienky. Environmentálne výhody v súčasnosti zohrávajú úlohu, keď sú vnímané ako ekonomická výhoda pre kupujúcich

Najväčší vplyv na dobu amortizácie vozidla na CNG má vývoj cien pohonných hmôt a zmeny jednorazových nákladov.

Stanovenie ceny CNG alebo presnejšie zabezpečenie fixnej ​​ceny CNG môže mať pre vozidlá na CNG zásadný strategický význam a maďarská vláda robí všetko pre to, aby bola cena CNG v Maďarsku stabilná.

Priemerná cena CNG v Maďarsku

Priemerná cena CNG v Maďarsku

FT/KG

Cenová história priemerných cien CNG v Maďarsku

Cenník čerpacej stanice v Maďarsku

Správy o cene CNG v Maďarsku

21. október 2022

V niekoľkých maďarských mestách prestali zdražovať plyn a autobusy na CNG

Mestské zastupiteľstvo v Miškolci pred pár dňami rozhodlo o zastavení väčšiny svojich CNG autobusov z dôvodu neustáleho zvyšovania cien energií a pohonných hmôt. Dôvodom je, že za posledné dva roky sa cena stlačeného zemného plynu zvýšila takmer štvornásobne (z 265 HUF/kg na dnešných 900 HUF/kg). Ďalším problémom je, že CNG na rozdiel od nafty neponúka prepravným spoločnostiam vrátenie spotrebnej dane. Navyše kilogram CNG zodpovedá iba 0,6-0,7 litra.

K tomu sa pridáva fakt, že toto ekologické palivo nie je dotované maďarským štátom. Prenosová spoločnosť Miskolc celkovo očakáva dodatočné náklady vo výške 1,7 miliardy HUF v dôsledku drastického nárastu energetických nosičov.

Prečo by vás mohlo zaujímať CNG?

Predám nové modely CNG

Viac o CNG

Značky s CNG