ceny alternatívnych palív na Slovinsku

Cena CNG na Slovinsku v

Roman Frey 09:25 AM Novinky
cena-cerpacie-stanice-cng-slovinsko

Kvalita ovzdušia v mestských oblastiach je v Slovinsku čoraz väčším problémom. Znečistenie ovzdušia možno výrazne znížiť ekologizáciou verejnej osobnej dopravy. V obci Ľubľana sa SE v roku 2011 rozhodli zaviesť flotilu autobusov na stlačený zemný plyn s pomocou Slovinského verejného fondu pre životné prostredie, ktorý ponúka dotácie na nákup vozidiel verejnej osobnej dopravy poháňaných zemným plynom.

Existujúca cestná nákladná doprava spôsobuje vysoké emisie tuhých častíc, oxidov dusíka (NOx) a skleníkových plynov, a preto vo veľkej miere prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Riešením, ktoré sa vláda Slovinska rozhodla prijať, je CNG. Jeho využitie v nákladnej doprave poskytuje výrazne nižšie náklady na palivo (v porovnaní s benzínom či naftou) a má výrazný vplyv na náklady na údržbu dodávkových a nákladných vozidiel. Naftové motory je možné prestavať aj na CNG, čím vznikajú takzvané bivalentné motory, ktoré môžu využívať dve palivá, teda okrem CNG aj naftu.

V poslednom čase získava bioplyn v Slovinsku čoraz väčší význam v oblasti alternatívnych zdrojov energie. V súčasnosti sa väčšina z neho vyrába v Slovinsku v kogeneračných jednotkách (koprodukcia elektriny a tepla) na rodinných farmách, skládkach, čistiarňach odpadov, keďže bioplyn je možné produkovať prakticky zo všetkých organických materiálov obsahujúcich pomer uhlík/uhlík.vyhovujúci dusík.

Podobne aj využívanie BioCNG v Slovinsku môže mať tú výhodu, že stabilizuje cenu CNG v Slovinsku tým, že nezávisí od dovozu zemného plynu z iných krajín, ale ide skôr o miestnu produkciu.

Priemerná cena CNG na Slovinsku

Priemerná cena CNG na Slovinsku

€/KG

Cenová história priemerných cien CNG na Slovinsku

Cenník čerpacej stanice na Slovinsku

Správy o cene CNG na Slovinsku

22. februára 2022

Energetická spoločnosť Ľubľana 5. februára zvýšila cenu stlačeného zemného plynu (CNG) z 0,85 eura za kilogram na 1,4 eura, čo predstavuje nárast o 61 %.

Nárast ceny stlačeného zemného plynu (CNG) o 61 % je spôsobený cenovými výkyvmi na trhu so zemným plynom, vysvetlila Energetika.

Čitateľ dodáva, že mnohé osobné autobusy v Ľubľane, nákladné autá Snaga atď. využívajú aj CNG. Pravdepodobne sme všetci videli vozidlá s nápismi „Jazdím na metán“, hovorí. Toto zvýšenie ceny samozrejme odradí mnohých kupujúcich od kúpy vozidla na CNG. Hoci ako spoločnosť by sme to mali podporovať, hovorí jeden čitateľ a dodáva: „Výskum ukazuje, že vozidlá na metán sú vo všeobecnosti ohľaduplnejšie k životnému prostrediu ako elektrické.“ V skutočnosti sa mnohí ľudia rozhodli pre kúpu auta na metán práve kvôli ekologickejšej technológii a podpore vývoja, a to aj napriek zjavne vyššej obstarávacej cene vozidla.

Prečo by vás mohlo zaujímať CNG?

Predám nové modely CNG

Viac o CNG

Značky s CNG