priser på alternativa bränslen i Sydamerika

Priset på LPG i Sydamerika i

Priset på LPG i Sydamerika i
priserna-lpg-sydamerika

I Latinamerika är det Brasilien och Argentina som leder produktionen av gasol, men trots detta är de latinamerikanska länderna importörer av gasol. När det pris som slutkonsumenten betalar för gasol delas upp i skatter, raffinaderipriser och bruttomarginal är det tydligt att bruttomarginalen i alla länder i regionen överstiger 30 % av slutpriset, med Uruguay och Chile som ligger på 60 %.

De flesta alternativa bränslen som hittills har haft svårt att konkurrera med konventionella bränslen har varit dyrare, men autogas är ett undantag. Kostnaden för att konvertera fordon och infrastruktur för bränsledistribution är i allmänhet lägre än för andra alternativa bränslen. Bränslet i sig självt är mycket prisvärt: priset på gasol i Latinamerika på bensinstationer är vanligtvis lägre än priset på bensin eller diesel.

Den ökande efterfrågan på autogas förväntas inte öka priset på gasol på den internationella marknaden i förhållande till bensin under de kommande åren, med tanke på att det finns ett stort utbud, även om efterfrågan på autogas fortsätter att öka.

Det priset på gasolautogas i Sydamerika i

Nyheter om priset på gasol i Sydamerika

Mer information om priserna på autogas i Sydamerika

Varför är du intresserad av LPG?

Nya LPG-modeller för komprimerad naturgas till salu

Mer om LPG

LPG-märken