alternative brændstofpriser i Tjekkiet

CNG-pris i Tjekkiet.

Roman Frey 09:25 AM Nyheder
pris-cng-tankstationer-tjekkiet

CNG er forkortelsen for komprimeret naturgas. Naturgas er tilgængelig i Tjekkiet til brug i transport. Selvom CNG ikke er klassificeret som vedvarende energi, er det et interessant alternativ til olie, da naturgasreserverne er meget større end oliereserverne. CNG er et brændstof, der kan beskrives som billigt, miljøvenligt og sikkert.

CNG er meget stabil på grund af dets egenskaber, og derfor er det sikkert i alle operationer og manipulationer. Hvis der af en eller anden grund skulle opstå en CNG-lækage, spredes gassen frit i atmosfæren, og der er ingen risiko for ophobning i jorden, og CNG-køretøjer kan parkeres i underjordiske garager.

Biogas i Tjekkiet, som opnås gennem fermenteringsprocesser, kaldes efter at være blevet renset biomethan og indeholder, i lighed med CNG, 98 % metan (CH4). Denne sammensætning gør det muligt at bruge biogas til at drive biler og andre transportmidler. På grund af den meget ens sammensætning af biogas og naturgas kan de dele transport- og påfyldningsinfrastruktur. Den energi, der opnås ved forbrænding af biomethan, har en vigtig fordel, det er energien, der opnås fra vedvarende kilder.

I øjeblikket er der CNG-tankstationer i drift i Tjekkiet, og dette netværk er konstant stigende, det forventes, at netværkstætheden på disse stationer også vil stige. Traditionelt er prisen på CNG i Tjekkiet meget billig sammenlignet med traditionelle brændstoffer

Gennemsnitlig CNG-pris i Tjekkiet i

Gennemsnitsprisen på CNG i Tjekkiet i er

Kč/KG

Prishistorik for de gennemsnitlige CNG-priser i Tjekkiet

Prisliste pr. servicestation i Tjekkiet

Nyheder om CNG-priser i Tjekkiet

Hvorfor kunne du være interesseret i CNG?

Nye CNG-modeller til salg

Mere om CNG

CNG-mærker