priser på alternativa bränslen i Tjeckien

Priset på fordonsgas i Tjeckien i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
priserna-cng-tjeckien

CNG är akronymen för komprimerad naturgas. Naturgas är tillgänglig i Tjeckien för användning i transporter. Även om CNG inte klassas som förnybar energi är det ett intressant alternativ till olja eftersom naturgasreserverna är mycket större än oljans. CNG är ett bränsle som kan beskrivas som billigt, miljövänligt och säkert.

CNG är mycket stabil på grund av dess egenskaper och därför är den säker vid alla operationer och manipulationer. Om en CNG-läcka av någon anledning skulle uppstå sprids gasen fritt i atmosfären och det finns ingen risk för ansamling i marken och CNG-fordon kan parkeras i underjordiska garage.

Biogas i Tjeckien, som erhålls genom jäsningsprocesser, kallas efter att ha renats biometan och innehåller, i likhet med CNG, 98 % metan (CH4). Denna sammansättning gör det möjligt att använda biogas för att driva bilar och andra transportmedel. På grund av den mycket likartade sammansättningen av biogas och naturgas kan de dela transport- och påfyllningsinfrastruktur. Energin som erhålls från förbränning av biometan har en viktig fördel, det är energin som erhålls från förnybara källor.

För närvarande finns det CNG-tankstationer i drift i Tjeckien och detta nätverk ökar ständigt, det förväntas att nätverkstätheten för dessa stationer också kommer att öka. Traditionellt är priset på CNG i Tjeckien mycket billigt jämfört med traditionella bränslen

Genomsnittligt CNG-pris i Tjeckien i

Det genomsnittliga priset på CNG i Tjeckien i är

Kč/KG

Prishistorik för genomsnittliga CNG-priser i Tjeckien

Prislista per bensinstation i Tjeckien

Nyheter om CNG-priser i Tjeckien

Varför kan du vara intresserad av CNG?

Nya CNG-modeller till salu

Mer om CNG

Varumärken med CNG