alternative drivstoffpriser i Tsjekkia

CNG-pris i Tsjekkia i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-cng-tankstationer-czech-republic

CNG er forkortelsen for komprimert naturgass. Naturgass er tilgjengelig i Tsjekkia for bruk i transport. Selv om CNG ikke er klassifisert som fornybar energi, er det et interessant alternativ til olje siden naturgassreservene er mye større enn olje. CNG er et drivstoff som kan beskrives som billig, miljøvennlig og trygt.

CNG er veldig stabil på grunn av egenskapene, og derfor er den trygg i alle operasjoner og manipulasjoner. Hvis det av en eller annen grunn skulle oppstå en CNG-lekkasje, spres gassen fritt i atmosfæren og det er ingen fare for akkumulering i bakken og CNG-kjøretøyer kan parkeres i underjordiske garasjer.

Biogass i Tsjekkia, som oppnås gjennom gjæringsprosesser, kalles etter å ha blitt renset biometan og inneholder, i likhet med CNG, 98 % metan (CH4). Denne sammensetningen gjør det mulig å bruke biogass til å drive biler og andre transportmidler. På grunn av den svært like sammensetningen av biogass og naturgass, kan de dele transport- og fyllingsinfrastruktur. Energien hentet fra forbrenning av biometan har en viktig fordel, det er energien som hentes fra fornybare kilder.

For tiden er det CNG-fyllestasjoner i drift i Tsjekkia, og dette nettverket øker stadig, det forventes at nettverkstettheten til disse stasjonene også vil øke. Tradisjonelt er prisen på CNG i Tsjekkia veldig billig sammenlignet med tradisjonelle drivstoff

Gjennomsnittlig pris på CNG i Tsjekkia.

Gjennomsnittsprisen på CNG i Tsjekkia.

Kč/KG

Prishistorikk for CNG Gjennomsnittspriser i Tsjekkia

Prisliste for bensinstasjon i Tsjekkia

Nyheter om prisen på CNG i Tsjekkia

Hvorfor kan du være interessert i CNG?

Nye CNG-modeller til salgs

Mer om CNG

Merker med CNG