alternative brændstofpriser i Danmark

CNG-pris i Danmark.

Roman Frey 09:25 AM Nyheder
pris-cng-tankstationer-danmark

Biogas er fremtidens CO2-neutrale brændstof til danske lastbiler. Gassen udvindes af naturressourcer som landbrugsgødning og organisk husholdningsaffald. Klimaet vinder, fordi metangassen ikke opløses i luften og undgår dens drivhuseffekt: Den opsamles på selve faciliteterne og renses for at kunne genbruge den i køretøjer, der drives af komprimeret naturgas. Når vi erstatter diesel, et fossilt brændstof, opnår vi dobbelte klimabesparelser. Disse fordele anerkendes også af EU, hvorfor biogas er godkendt som et af de få avancerede biobrændstoffer, når det udvindes fra blandt andet gylle og organisk affald.

Gassen, der bruges som brændstof til køretøjer, består hovedsageligt af metan (CH4). Metan er det enkleste kulbrinte - et kulstofatom for hver fire brint - og udleder derfor mindre CO2 end andre kulbrinter (såsom benzin og diesel). Metanen, der kommer fra undergrunden, kaldes naturgas, og den, der produceres af biologiske processer (gylle, madaffald, osv.), biogas. Biogas udleder stort set ingen CO2 og betragtes som en vedvarende energikilde. For at kunne bruge biogas til transport skal den renses (opgraderes) fra CO2. På den måde opnår biogassen samme kvalitet som naturgas og kan distribueres i naturgasnettet.

I Danmark kan CNG fås direkte fra naturgasnettet og bruges i dag hovedsageligt i bybusser og renovationsbiler. CNG har den fordel, at den kan "tankes" direkte fra gasnettet, hvilket dog også er dens væsentligste begrænsning, da CNG kun kan bruges i nærheden af ​​nettet.

I Danmark er naturgas til biler på tankstationer BioCNG, det vil sige, at den kommer fra organisk affald, og der er ingen forsyning af CNG af fossil oprindelse på tankstationer, der er åbne for offentligheden. Prisen på BioCNG i Danmark er stabil og billig, forudsat et levedygtigt alternativ til traditionel mobilitet

Gennemsnitlig CNG-pris i Danmark i

Gennemsnitsprisen på CNG i Danmark i er

KR/KG

Prishistorik for de gennemsnitlige CNG-priser i Danmark

Prisliste pr. servicestation i Danmark

Nyheder om CNG-priser i Danmark

1. februar 2022

Wärtsilä Biogas Solutions har for nylig leveret fire biogasanlæg til at injicere biomethan i det danske naturgasnet: Hemmet Bioenergy, Rybjerg Biogas i Roslev, Grøngas Vrå og til dato det største transformationsanlæg i verden, Sønderjysk Biogas.

Idriftsat i april 2018 ligger Sønderjysk Biogas' anaerobe rådneanlæg i Bevtoft, nær Vojens, og har kapacitet til at behandle mere end 600.000 tons gylle fra lokale gårde og yderligere organisk affald hvert år.

Biogasproduktionsanlægget ejes af E.ON og Sønderjysk Biogas Invest A/S, ejet af lokale landmænd, som i fællesskab driver det 50%. Den samlede investering i projektet har oversteget DKK 250 millioner, og Puregas Solutions har som en del af projektet leveret det største opgraderingsanlæg i sin historie med en kapacitet på 6.000 Nm3/h biogas.

Hvorfor kunne du være interesseret i CNG?

Nye CNG-modeller til salg

Mere om CNG

CNG-mærker