vaihtoehtoisten polttoaineiden hinnat Suomessa

Maakaasun ja biokaasun hinta Suomessa.

Roman Frey 09:25 AM uutiset
hinta-cng-suomi

Suomessa CNG:n hintaa leimaa ennen kaikkea maatiloilla ja jätevedenpuhdistamoilla tuotetun BioCNG:n hinta. Suomi on yksi maailman maista, jossa biokaasun tuotanto jätteistä on yleisintä, ja sen itsenäisyydellä maakaasun toimittaminen maassa on erittäin kilpailukykyistä ja vakaata.

Biokaasuteknologian avulla voidaan hyödyntää bakteerien luonnollista kykyä tuottaa metaania orgaanisesta aineesta. Biokaasulaitoksella luonnollinen prosessi toteutetaan hallitusti metaanin talteenottamiseksi ja sen käyttämiseksi uusiutuvana polttoaineena. Biokaasulaitoksilla on jo pitkä historia maailmassa. Tekniikka on ollut tunnettu useita satoja vuosia ja Suomessa ensimmäiset biokaasun tuotantokokeet tehtiin 1900-luvun alussa.

Suomessa biokaasua tuotetaan tällä hetkellä biokaasulaitoksissa kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoista, erikokoisista yhteispuhdistamoista sekä maatilojen biokaasulaitoksista. Lisäksi biokaasu kerätään kaatopaikoilta biokaasun pumppaamoilla.

CNG:n hinta Suomessa on vakaa BioCNG:n tuotannon ansiosta ja sen kulutus on laajalle levinnyttä koko maassa, mikä on perinteisiin polttoaineisiin verrattuna taloudellista.

CNG:n keskihinta Suomessa.

Maakaasun keskihinta Suomessa.

€/KG

Biokaasun keskihinta Suomessa.

€/KG

CNG-keskimääräisten hintojen hintahistoria Suomessa

Hinnasto huoltoasemalle Suomessa

Uutisia CNG:n hinnasta Suomessa

Miksi saatat olla kiinnostunut CNG:stä?

Uusia CNG malleja myynnissä

Lisää CNG:stä

Merkit CNG:llä