priser på alternativa bränslen i Finland

Priset på CNG i Finland i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
priserna-cng-finland

I Finland präglas priset på CNG framför allt av priset på BioCNG som produceras i gårdar och avloppsreningsverk. Finland är ett av de länder i världen där produktionen av biogas från avfall är mest utbredd, med den självständighet som detta ger tillgång till naturgas i landet som överförs till mycket konkurrenskraftiga och stabila priser.

Biogasteknik gör det möjligt att dra nytta av bakteriers naturliga förmåga att producera metan från organiskt material. I biogasanläggningen genomförs den naturliga processen på ett kontrollerat sätt för att återvinna metanet och använda det som ett förnybart bränsle. Biogasanläggningar har redan en lång historia i världen. Tekniken har varit känd i flera hundra år och i Finland genomfördes de första biogasproduktionsexperimenten i början av 1900-talet.

I Finland produceras idag biogas i biogasanläggningar från stads- och industrireningsverk, samreningsverk av olika storlekar och biogasanläggningar på gårdar. Dessutom hämtas biogas från deponier i biogaspumpstationer.

Priset på CNG i Finland är stabilt tack vare produktionen av BioCNG och dess konsumtion är utbredd över hela landet, och är ekonomisk jämfört med traditionella bränslen.

Genomsnittligt CNG-pris i Finland i

Det genomsnittliga priset på CNG i Finland i är

€/KG

Det genomsnittliga priset på biogas i Finland i är

€/KG

Prishistorik för genomsnittliga CNG-priser i Finland

Prislista per bensinstation i Finland

Nyheter om CNG-priser i Finland

Varför kan du vara intresserad av CNG?

Nya CNG-modeller till salu

Mer om CNG

Varumärken med CNG