ceny paliw alternatywnych w Finlandii

Cena CNG w Finlandii w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
ceny-cng-finlandia

W Finlandii cenę CNG wyznacza przede wszystkim cena BioCNG produkowanego w gospodarstwach rolnych i oczyszczalniach ścieków. Finlandia jest jednym z krajów na świecie, w których produkcja biogazu z odpadów jest najbardziej rozpowszechniona, przy czym zapewnia to niezależność dostaw gazu ziemnego w kraju, który jest przesyłany po bardzo konkurencyjnych i stabilnych cenach.

Technologia biogazu umożliwia wykorzystanie naturalnej zdolności bakterii do wytwarzania metanu z materii organicznej. W biogazowni naturalny proces prowadzony jest w sposób kontrolowany w celu odzyskania metanu i wykorzystania go jako paliwa odnawialnego. Biogazownie mają już długą historię na świecie. Technika ta znana jest od kilkuset lat, aw Finlandii pierwsze eksperymenty z produkcją biogazu przeprowadzono na początku XX wieku.

W Finlandii biogaz produkowany jest obecnie w biogazowniach z miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków, współoczyszczalniach różnej wielkości oraz biogazowniach w gospodarstwach rolnych. Ponadto biogaz jest odbierany ze składowisk w przepompowniach biogazu.

Cena CNG w Finlandii jest stabilna ze względu na produkcję BioCNG, a jego zużycie jest powszechne w całym kraju i jest ekonomiczne w porównaniu z paliwami tradycyjnymi.

Średnia cena CNG we Finlandii w

Średnia cena CNG we Finlandii w to

€/KG

Średnia cena Bio-CNG we Finlandii w to

€/KG

Historia cen średnich cen CNG w Finlandii

Cennik według stacji obsługi w Finlandii

Wiadomości na temat cen CNG w Finlandii

Dlaczego możesz być zainteresowany CNG?

Sprzedam nowe modele CNG

Więcej o CNG

Marki z CNG