ceny alternativních paliv na Slovensku

Cena CNG na Slovensku v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
ceny-cng-slovensko

Tři subjekty (dodavatelé zemního plynu, automobilky a stát) se dohodly na podpoře rozvoje CNG na Slovensku a podepsaly tzv. Národní plán čisté mobility, který zahrnuje bonus na silniční daň na vozidla na CNG a závazek vybudovat minimálně 100 čerpacích stanic CNG.

SPP, největší energetická společnost na Slovensku, tak realizuje projekt fueLCNG podpořený finančním grantem Evropské unie v rámci výzvy Mechanismus „Connecting Europe“ ve výši téměř 15,7 milionu eur. Realizací projektu fueLCNG přibude na dálnice 14 nových čerpacích stanic CNG pro osobní dopravu a 3 nové čerpací stanice CNG pro osobní dopravu.

Jedním z nejaktuálnějších trendů a orientací v oblasti dopravy a mobility v Evropě je vzrůstající zájem o trend využívat CNG Směs biometanu se zemním plynem, neboli úplné nahrazení zemního plynu biometanem, je další možností, jak snížit emise skleníkových plynů.

Stejně tak využití BioCNG na Slovensku může mít tu výhodu, že stabilizuje cenu CNG na Slovensku tím, že není závislé na dovozu zemního plynu z jiných zemí, ale jde spíše o lokální produkci.

Průměrná cena CNG na Slovensku

Průměrná cena CNG na Slovensku je

€/KG

Cenová historie průměrných cen CNG na Slovensku

Ceník čerpací stanice na Slovensku

Novinky o ceně CNG na Slovensku

Proč se zajímáte o CNG?

Nové modely CNG na stlačený zemní plyn na prodej

Více o stlačeném zemním plynu CNG

Značky CNG