ceny paliw alternatywnych na Słowacji

Cena CNG na Słowacji w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
ceny-cng-slowacja

Trzy podmioty (dostawcy gazu ziemnego, producenci samochodów i państwo) zgodziły się wspierać rozwój CNG na Słowacji i podpisały tzw. zbudować co najmniej 100 stacji tankowania CNG.

I tak SPP, największa firma energetyczna na Słowacji, realizuje projekt fuelLCNG, wsparty grantem finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu „Łącząc Europę” na kwotę prawie 15,7 mln euro. Realizacja projektu fuelLCNG doda do autostrad 14 nowych stacji paliw CNG dla przewozów pasażerskich oraz 3 nowe stacje paliw CNG dla przewozów pasażerskich.

Jednym z najbardziej aktualnych trendów i kierunków w dziedzinie transportu i mobilności w Europie jest rosnące zainteresowanie trendem stosowania CNG Mieszanka biometanu z gazem ziemnym, czyli całkowite zastąpienie gazu ziemnego biometanem, to kolejny sposób na ograniczenie emisja gazów cieplarnianych.

Podobnie wykorzystanie BioCNG na Słowacji może mieć tę zaletę, że stabilizuje cenę CNG na Słowacji, nie będąc uzależnionym od importu gazu ziemnego z innych krajów, ale raczej jako produkcja lokalna.

Średnia cena CNG we Słowacji w

Średnia cena CNG we Słowacji w to

€/KG

Historia cen średnich cen CNG na Słowacji

Cennik według stacji obsługi na Słowacji

Wiadomości na temat cen CNG na Słowacji

Dlaczego możesz być zainteresowany CNG?

Sprzedam nowe modele CNG

Więcej o CNG

Marki z CNG