alternative brændstofpriser i Irland

Brintpris i Irland.

Roman Frey 09:25 AM Nyheder
pris-brint-tankstationer-irland

I Irland er der kun få brinttankstationer. Den irske regering har dog lovet at øge antallet af brintstationer i landet som en del af sin indsats for at reducere kulstofemissioner og overgang til renere energikilder.

Der er planlagt to operationelle brinttankstationer i Irland, begge beliggende i Dublin. Den ene drives af det irske energiselskab BOC og den anden af ​​bilproducenten Hyundai. Derudover er der planer om at bygge yderligere tre brintstationer i Irland, en i Cork og yderligere to i Dublin.

Irlands offentlige politik om at skabe grundlaget for produktionskæden for H2V og dets derivater er i overensstemmelse med EU's strategier. Adskillige projekter for design og udvikling af brinttankstationer til lette og tunge køretøjer i forbindelse med transportflåder er allerede i gang i Irland.

Indenlandsk produceret brint øger energisikkerheden i stedet for at være afhængig af import. Irland har potentiale til at blive en energieksportør med en brintpris i Irland, der kan være omkring 10 €/kg.

Gennemsnitlig pris på brint i Irland i

Gennemsnitlig pris på brint i Irland i er

€/Kg

Historiske priser på gennemsnitlige brintpriser i Irland

Prisliste for servicestation i Irland

Nyt om prisen på brint i Irland

27. oktober 2022.

John Finnegan, en højtstående embedsmand i ministeriet for miljø, klima og kommunikation, har fortalt Renewable Energy Magazine, at ministeriet er "meget lyttende", når han begynder processen med at formulere den længe ventede brintstrategi i Irland.

Potentialet for brint i Irlands energimix har længe været diskuteret, fra statens potentiale til at blive en nettoeksportør af energi gennem dets brug, til de langsigtede lagringsanvendelser, det kunne give

Ifølge Finnegans udsagn. "Han siger, at vi skal gøre tingene hurtigere og peger igen på en specifik rolle for brint. Vi er ikke sikre på, hvad den rolle er endnu, men den er vigtig. Nu skal vi lytte til politiske beslutningstagere, lave vores research og finde ud af, hvad skal gøres." do". Den første fase var den offentlige høring.

Hvorfor er du interesseret i brintbiler?

Nye H2 biler til salg

Mere information om H2

Mærker med H2