Alternativa bränslepriser i Irland

Vätgaspris i Irland i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
forsaljningspriset-vatgas-irland

I Irland finns det bara ett fåtal vätgastankstationer. Den irländska regeringen har dock lovat att öka antalet vätgasstationer i landet som en del av sin strävan att minska koldioxidutsläppen och övergången till renare energikällor.

Två operativa vätgastankstationer planeras i Irland, båda belägna i Dublin. Den ena drivs av det irländska energibolaget BOC och den andra av biltillverkaren Hyundai. Dessutom finns planer på att bygga ytterligare tre vätgasstationer i Irland, en i Cork och ytterligare två i Dublin.

Irlands allmänna policy att skapa baserna för produktionskedjan för H2V och dess derivat är i linje med EU:s strategier. Flera projekt för design och utveckling av vätgastankstationer för lätta och tunga fordon i samband med transportflottor pågår redan i Irland.

Inhemskt producerat väte ökar energisäkerheten istället för att förlita sig på import. Irland har potential att bli en energiexportör med ett vätgaspris i Irland som kan ligga runt 10 euro/kg.

Genomsnittligt pris på väte i Irland i

Genomsnittligt pris på väte i Irland i är

€/Kg

Historiska priser för genomsnittliga vätepriser i Irland

Prislista för bensinstation i Irland

Nyheter om priset på väte i Irland

27 oktober 2022.

John Finnegan, en hög tjänsteman vid ministeriet för miljö, klimat och kommunikation, har sagt till Renewable Energy Magazine att ministeriet är "mycket lyssnande" när han börjar processen med att formulera den efterlängtade vätestrategin i Irland.

Potentialen för väte i Irlands energimix har länge diskuterats, från potentialen för staten att bli en nettoexportör av energi genom dess användning, till den långsiktiga lagringsanvändning som den skulle kunna ge.

Enligt Finnegans uttalanden. "Han säger att vi måste göra saker snabbare och pekar återigen på en specifik roll för väte. Vi är inte säkra på vad den rollen är ännu, men den är viktig. Nu måste vi lyssna på beslutsfattare, göra vår forskning och ta reda på vad måste göras." gör". Det första steget var det offentliga samrådet.

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2