ceny alternativních paliv v Irsku

Cena vodíku v Irsku v

Roman Frey 09:37 AM Zprávy
prodejni-cena-vodikova-irsko

V Irsku je jen několik vodíkových čerpacích stanic. Irská vláda se však zavázala zvýšit počet vodíkových stanic v zemi v rámci svého úsilí o snížení emisí uhlíku a přechod na čistší zdroje energie.

V Irsku jsou plánovány dvě funkční vodíkové čerpací stanice, obě se nacházejí v Dublinu. Jednu provozuje irská energetická společnost BOC a druhou automobilka Hyundai. Kromě toho se plánuje výstavba dalších tří vodíkových stanic v Irsku, jedné v Corku a dalších dvou v Dublinu.

Veřejná politika Irska vytvořit základy výrobního řetězce H2V a jeho derivátů je v souladu se strategiemi Evropské unie. V Irsku již probíhá několik projektů na návrh a vývoj vodíkových čerpacích stanic pro lehká a těžká vozidla spojená s dopravními flotilami.

Domácí vodík zvyšuje energetickou bezpečnost namísto spoléhání se na dovoz. Irsko má potenciál stát se vývozcem energie s cenou vodíku v Irsku, která se může pohybovat kolem 10 EUR/kg.

Průměrná cena vodíku v Irsku

Průměrná cena vodíku v Irsku je

€/Kg

Historické ceny průměrných cen vodíku v Irsku

Ceník čerpací stanice v Irsku

Novinky o ceně vodíku v Irsku

27. října 2022.

John Finnegan, vysoký úředník na ministerstvu životního prostředí, klimatu a komunikací, řekl časopisu Renewable Energy Magazine, že ministerstvo „velmi naslouchá“, když v Irsku zahajuje proces formulování dlouho očekávané vodíkové strategie.

O potenciálu vodíku v energetickém mixu Irska se již dlouho diskutovalo, od možnosti státu stát se čistým vývozcem energie díky jejímu využívání až po dlouhodobé skladování, které by mohl poskytnout.

Podle Finneganových prohlášení. "Říká, že musíme dělat věci rychleji, a znovu poukazuje na konkrétní roli vodíku. Zatím si nejsme jisti, jaká to role je, ale je to důležité. Nyní musíme naslouchat tvůrcům politik, provést náš výzkum a zjistit, co je třeba udělat." udělat". První fází byla veřejná konzultace.

Proč byste se měli zajímat o vodík?

Nová vozidla H2 na prodej

Další články o vodíku

Značky s vodíkem