Servicestationer i Østrig

Brintstationer i Østrig.

Roman Frey 09:25 AM Nyheder
brint-tankstationer-ostrig

Østrig har ambitionen om at blive førende inden for brugen af ​​brint i Europa. Regeringen er ved at udarbejde en national brintstrategi. Dets NECP (National Energy and Climate Program) betragter vedvarende brint som "en nøgleteknologi til sektorintegration" og inkluderer et specifikt brintforbrugsmål baseret på elektricitet fra vedvarende energikilder på 1,1 TWh (4 PJ) i 2030. Nye lovgivningsmæssige og finansielle foranstaltninger er bl.a. annonceret for at bane vejen for vedvarende brint i industri, byggeri og transport.

Østrig er i en meget stærk position takket være sine nuværende investeringer i brintforskning samt infrastruktur såsom brinttankstationer, transport og levering og det potentielle IPCEI-projekt.

Årlige omkostninger til grøn brintproduktion (herunder omkostninger til dedikerede vedvarende elektricitetskilder), udvikling af transportinfrastruktur (eller eftermontering af eksisterende infrastruktur) og slutbrugsapplikationer i det betragtede scenarie beløber sig til henholdsvis 350 millioner euro og 1.100 millioner euro . Disse aktiviteter skaber værdi i samfundsøkonomien, blandt andet ved at skabe arbejdspladser inden for produktion, konstruktion og anvendelse af brint og bidrager til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser.

I Østrig er der pt
tankstationer med brint til salg

Kort over Brint tankstationer i Østrig

Liste over brinttankstationer i Østrig

Nyheder om brinttankstationer i Østrig

Hvorfor er du interesseret i brintbiler?

Nye H2 biler til salg

Mere information om H2

Mærker med H2