ceny paliw alternatywnych na Węgrzech

Cena CNG na Węgrzech w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
ceny-cng-wegry

Emisje dwutlenku węgla, zależność energetyczna i wyczerpywanie się ropy naftowej to globalne problemy, które zmuszają wszystkie dotknięte nimi sektory do znalezienia natychmiastowych rozwiązań. Sektor transportu na Węgrzech odpowiada za jedną czwartą emisji dwutlenku węgla, a uzależnienie od ropy naftowej w tym sektorze ma największy udział w globalnych emisjach. Szczególnym wyzwaniem dla sektora transportowego na Węgrzech jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, uzależnienia od energii i ropy naftowej, przy jednoczesnym zaspokojeniu rosnących potrzeb w zakresie mobilności. Wykorzystanie paliw alternatywnych mogłoby stanowić realną alternatywę dla złagodzenia globalnych problemów sektora transportowego. Eksperci są zgodni, że w perspektywie średnioterminowej gaz ziemny jest opłacalną technologią.

Istnieje kilka przeszkód w przyjęciu samochodów CNG na Węgrzech, z których najważniejsze to brak infrastruktury stacji benzynowych oraz niekorzystne warunki ekonomiczne i prawne. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdów zasilanych CNG uwzględniane są zarówno względy ekonomiczne, jak i środowiskowe. Jednak obecnie, gdy użytkownicy decydują się na zakup pojazdu na gaz ziemny, główną rolę w ich decyzji odgrywają najkorzystniejsze warunki ekonomiczne. Korzyści środowiskowe odgrywają obecnie rolę, gdy są postrzegane jako korzyść ekonomiczna dla kupujących

Największy wpływ na okres amortyzacji pojazdu CNG ma kształtowanie się cen paliw oraz zmiany kosztów jednorazowych.

Ustalenie ceny CNG, a dokładniej zapewnienie stałej ceny CNG, może mieć fundamentalne znaczenie strategiczne dla pojazdów CNG, a rząd węgierski dokłada wszelkich starań, aby cena CNG na Węgrzech była stabilna.

Średnia cena CNG na Węgrzech w

Średnia cena CNG na Węgrzech w to

FT/KG

Historia cen średnich cen CNG na Węgrzech

Cennik według stacji obsługi na Węgrzech

Wiadomości na temat cen CNG na Węgrzech

21 października 2022 r

Ceny gazu i autobusów CNG przestają kursować w kilku węgierskich miastach

Kilka dni temu Rada Miasta Miszkolc podjęła decyzję o wstrzymaniu większości autobusów CNG ze względu na ciągły wzrost cen energii i paliw. Powodem jest fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat cena sprężonego gazu ziemnego wzrosła prawie czterokrotnie (z 265 HUF/kg do 900 HUF/kg obecnie). Innym problemem jest to, że CNG, w przeciwieństwie do oleju napędowego, nie oferuje firmom transportowym zwrotu podatku akcyzowego. Ponadto kilogram CNG to zaledwie 0,6-0,7 litra.

Do tego dochodzi fakt, że to ekologiczne paliwo nie jest dotowane przez państwo węgierskie. W sumie miszkolc spółka przesyłowa spodziewa się ponieść dodatkowe koszty w wysokości 1,7 mld HUF w związku z drastycznym wzrostem nośników energii.

Dlaczego możesz być zainteresowany CNG?

Sprzedam nowe modele CNG

Więcej o CNG

Marki z CNG