Hydrogenstasjoner i Norge, kart og liste
 

Hydrogenstasjoner i norge i

Hydrogenstasjoner i norge i
hydrogen-stations-norway

Hydrogen for transport har vært på Norges agenda en stund. Det første trinnet ble tatt da Bellona -stiftelsen importerte en ombygd Mercedes Sprinter fra det tyske WEIT -prosjektet i 2002 og utførte den første hydrogenfyllingen i Norge, og et år senere startet Norges første hydrogenfyllingsstruktur. Eksisterende norske regler og forskrifter måtte tilpasses for å imøtekomme hydrogenbiler. for å imøtekomme hydrogenkjøretøyer og relaterte teknologier, og prosjektet var et viktig første skritt i å starte dette.

Norges første hydrogenstasjon åpnet i 2006 nær Stavanger, den andre i Porsgrunn i 2007, og to stasjoner åpnet i Oslo og Lier i 2009. Hydrogenstasjoner ble også planlagt for Bergen og Lyngdal, men disse prosjektene ble aldri gjennomført.

En plan om utrulling av H2-stasjoner i Sør-Norge har nylig blitt avduket, med ambisjoner om å ha opptil 15 nullutslippsfrakt- og passasjerbrenselpunkter i drift innen utgangen av 2023. Planen er en del av den skandinaviske grønne tankestrategien for lastebiler, busser og biler som forbinder store trafikk korridorer i Norge, Sverige og Danmark. Den skal i utgangspunktet dekke Norge sør for Trondheim og koble til H2 -stasjoner i Sverige og Danmark.

Norge har en sterk prosessindustri og flere selskaper som driver med hydrogenproduksjon. Hydrogen er et intermitterende produkt i gjødselproduksjon, og gjødselbedriften Yara har produsert hydrogen med både elektrolysatorer og dampmetanreformering (SMR) i Herøya (Porsgrunn). på Herøya (Porsgrunn, sør for Oslo). Hydrogen er også et biprodukt i produksjonen av klorrelaterte produkter. i produksjonen av klorrelaterte produkter, der Norsk Hydro opererer i Rafnes (Porsgrunn). Til slutt Statoil Statoils hydrogenproduksjon som en del av metanolproduksjonen i Tjeldbergodden (Norge) og ved Mongstad -raffineriet i Mongstad (Norge). og på Mongstad -raffineriet i nærheten av Bergen.

Kart over hydrogenstasjoner i Norge

Liste over hydrogenstasjoner i Norge

MERKEADDRESSEBY
ASKO Midt-Norge ASØstre Rosten 1047075 Tiller
Hynion AsSandviksveien 171363 Høvik
Hynion HydrogenstasjonHydrovegen 673936 Porsgrunn
Akershus EnergiParkRolf Olsens Vei 502007 Kjeller
Uno-X HvamTrondheimsveien 402013 Skjetten

Nyheter om hydrogenpåfyllingsstasjoner i Norge

21. september 2021. De første hydrogenbrenselcellene fra det danske førerhuset Viggo er i drift i den norske hovedstaden Oslo. Alle tre kjøretøyene er Toyota Mirai.

Til neste sommer ønsker selskapet å sette i alt 100 batteri- og hydrogenhytter i drift, uten å gi en nøyaktig sammenbrudd. Viggo har en avtale med Hynion om tanking av drivstoffcellebiler.

Toyota Mirai har en rekkevidde på 650 kilometer og en tank som fylles opp på 3-5 minutter: "Hydrogen er veldig egnet for drosjer som ønsker å reise lange avstander og være i bevegelse så lenge som mulig. Med hydrogen kan du fylle opp på bare noen få minutter og kjøre mange hundre kilometer før neste påfyll. Dette betyr miljøvennlig kjøring og du trenger ikke bruke mye tid på tanking, sier Joar Tennfjord, administrerende direktør i Viggo. Innen 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å nå dette målet vil også brenselcellebiler spille en rolle.

Hvordan tankes hydrogen i Norge

Mer informasjon om hydrogenbiler i Norge

Hvorfor bør du være interessert i hydrogen?

Nye H2 -biler til salgs

Flere artikler om hydrogen

Merker med hydrogen