Bensinstasjoner i Norge

Bensinstasjoner med hydrogen i Norge i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
hydrogenstasjoner-i-norge

Hydrogen for transport har vært på Norges agenda en stund. Stiftelsen Bellona importerte en Mercedes Sprinter Hydrogen varebil utviklet i det tyske WEIT-prosjektet i 2002 og utførte den første hydrogenfyllingen i Norge, og Norges første hydrogenfyllingsstruktur startet et år senere. Eksisterende norske regler og forskrifter måtte tilpasses for å imøtekomme hydrogenkjøretøy og relaterte teknologier, og prosjektet var et viktig første skritt for å starte dette.

Norges første hydrogenstasjon åpnet i 2006 ved Stavanger, den andre i Porsgrunn i 2007 og to stasjoner åpnet i Oslo og Lier i 2009. Hydrogenstasjoner ble også planlagt for Bergen og Lyngdal, men disse prosjektene ble aldri gjennomført.

En plan for å implementere H2-stasjoner i Sør-Norge ble nylig avduket, med ambisjon om å ha opptil 15 nullutslippsstasjoner for passasjerer og last i drift innen utgangen av 2023. Planen er en del av strategien skandinavisk grønn tenkning for lastebiler, busser og personbiler som forbinder hovedtrafikkkorridorene i Norge, Sverige og Danmark. Den skal i første omgang dekke Norge sør for Trondheim og koble seg til H2-stasjoner i Sverige og Danmark.

Norge har en sterk prosessindustri og flere selskaper involvert i hydrogenproduksjon. Hydrogen er et intermitterende produkt i gjødselproduksjon og gjødselselskapet Yara har produsert hydrogen med elektrolysører og dampmetanreformering (SMR) på Herøya (Porsgrunn). Hydrogen er også et biprodukt ved produksjon av klorrelaterte produkter, der Norsk Hydro driver virksomhet i Rafnes (Porsgrunn). Til slutt produserer Statoil hydrogen som en del av metanolproduksjonen på Tjeldbergodden (Norge) og ved Mongstad-raffineriet i Mongstad (Norge).

I Norge er det for tiden
bensinstasjoner med hydrogen til salgs

Kart over Hydrogen bensinstasjoner i Norge

Liste over drivstoffstasjoner for hydrogen i Norge

Nyheter om drivstoffstasjoner for hydrogen i Norge

21. september 2021. De første hydrogenbrenselcellekjøretøyene fra taxiselskapet Viggo er i drift i den norske hovedstaden Oslo. Alle tre kjøretøyene er Toyota Mirai.

Innen neste sommer ønsker selskapet å sette i drift totalt 100 hydrogentaxier, uten å gi en eksakt fordeling. Viggo har avtale med Hynion om tanking av brenselcellebiler.

Toyota Mirai har en rekkevidde på 650 kilometer og en tank som fylles på 3-5 minutter: «Hydrogen egner seg veldig godt for drosjer som ønsker å reise lange avstander og være på farten så lenge som mulig. Med hydrogen kan du fylle drivstoff på bare noen få minutter og kjøre mange hundre kilometer før neste oppladning. Det betyr miljøvennlig kjøring og du trenger ikke å bruke mye tid på å fylle drivstoff, sier Joar Tennfjord, administrerende direktør i Viggo. Innen 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie, og for å nå dette målet må bilens brenselcelle vil også spille en viktig rolle.

Hvorfor er du interessert i hydrogenbiler?

Nye H2 biler til salgs

Mer informasjon om H2

Merker med H2