alternative drivstoffpriser i Danmark

CNG-pris i Danmark i

Roman Frey 09:25 AM nyheter
pris-cng-tankstationer-denmark

Biogass er fremtidens CO2-nøytrale drivstoff for danske lastebiler. Gassen utvinnes fra naturressurser som landbruksgjødsel og organisk husholdningsavfall. Klimaet vinner fordi metangass ikke løses opp i luften, og unngår drivhuseffekten: den samles opp ved selve anleggene og renses for å kunne gjenbruke den i kjøretøyer drevet av komprimert naturgass. Når vi erstatter diesel, et fossilt brensel, oppnår vi doble klimabesparelser. Disse fordelene er også anerkjent av EU, og det er grunnen til at biogass er godkjent som et av få avanserte biodrivstoff når det utvinnes fra blant annet gjødsel og organisk avfall.

Gassen som brukes som drivstoff for kjøretøy består hovedsakelig av metan (CH4). Metan er det enkleste hydrokarbonet – ett karbonatom for hvert fjerde hydrogen – og slipper derfor ut mindre CO2 enn andre hydrokarboner (som bensin og diesel). Metanen som kommer fra undergrunnen kalles naturgass, og den som produseres av biologiske prosesser (gjødsel, matavfall osv.), biogass. Biogass slipper ut praktisk talt ingen CO2 og regnes som en fornybar energikilde. For å kunne bruke biogass til transport må den renses (oppgraderes) fra CO2. På denne måten får biogassen samme kvalitet som naturgass og kan distribueres i naturgassnettet.

I Danmark kan CNG fås direkte fra naturgassnettet og brukes i dag hovedsakelig i bybusser og renovasjonsbiler. CNG har den fordelen at den kan "tankes" direkte fra gassnettet, noe som imidlertid også er hovedbegrensningen, siden CNG kun kan brukes i nærheten av nettet.

I Danmark er naturgass for biler på bensinstasjoner BioCNG, det vil si at den kommer fra organisk avfall, og det er ingen tilførsel av CNG, av fossil opprinnelse, på bensinstasjoner som er åpne for publikum. Prisen på BioCNG i Danmark er stabil og billig, forutsatt et levedyktig alternativ til tradisjonell mobilitet

Gjennomsnittlig pris på CNG i Danmark.

Gjennomsnittsprisen på CNG i Danmark.

KR/KG

Prishistorikk for CNG Gjennomsnittspriser i Danmark

Prisliste for bensinstasjon i Danmark

Nyheter om prisen på CNG i Danmark

1. februar 2022

Wärtsilä Biogas Solutions har nylig levert fire biogassanlegg for å injisere biometan i det danske naturgassnettet: Hemmet Bioenergy, Rybjerg Biogas i Roslev, Grøngas Vrå og til dags dato det største transformasjonsanlegget i verden, Sønderjysk Biogas.

Sønderjysk Biogas sitt anaerobe fordøyelsesanlegg ble tatt i bruk i april 2018 i Bevtoft, nær Vojens, og har kapasitet til å behandle mer enn 600 000 tonn gjødsel fra lokale gårder og ekstra organisk avfall hvert år.

Biogassproduksjonsanlegget eies av E.ON og Sønderjysk Biogas Invest A/S, eid av lokale bønder, som i fellesskap driver det 50 %. Den totale investeringen i prosjektet har passert DKK 250 millioner, og som en del av prosjektet har Puregas Solutions levert det største oppgraderingsanlegget i sin historie, med en kapasitet på 6.000 Nm3/t biogass.

Hvorfor kan du være interessert i CNG?

Nye CNG-modeller til salgs

Mer om CNG

Merker med CNG