Vaihtoehtoisten polttoaineiden hinnat Kroatiassa

Vedyn hinta Kroatiassa.

Roman Frey 09:25 AM uutiset
hinta-vety-kroatia

Julkisuudessa käydään tällä hetkellä loputtomia keskusteluja siitä, kuinka termi "polttokenno" käännetään oikein kroatiaksi. Polttokenno on laite, jossa sähköä tuotetaan sähkökemiallisesti polttamalla vetyä hapen kanssa, ja ainoat sivutuotteet ovat lämpö ja vesi, joten se ei päästä kasvihuonekaasuja. Tästä syystä vetykäyttöisiä ajoneuvoja kutsutaan nollapäästöisiksi ajoneuvoiksi.

Ensimmäinen Kroatian vetyn täyttöasema vihittiin käyttöön 27. toukokuuta 2019 Zagrebissa konetekniikan ja laivanrakennuksen tiedekunnan voimalaitosten laboratorion rakennuksen edessä. Hanke perustuu ekologiseen ratkaisuun, jossa aurinkoenergialla tuotetaan vetyä puhtaampaan liikenteeseen, mikä vähentää ilman saastumista ja parantaa kaupunkien elämänlaatua.

Kroatian hallitus on ilmoittanut suunnitelmistaan ​​rakentaa Zagrebiin kaksi vetytäyttöasemaa, joiden odotetaan olevan käytössä vuonna 2023. Lisäksi Rijekan kaupunkiin suunnitellaan vetyn tuotanto- ja tankkausaseman rakentamista. vetypolttoaineen toimittamiseen joukkoliikenneajoneuvoihin.

Vedyn keskihinta Kroatiassa.

Vedyn keskihinta Kroatiassa.

Kn/Kg

Keskimääräisten vedyn hintojen historialliset hinnat Kroatiassa

Kroatian huoltoaseman hinnasto

Uutisia vedyn hinnasta Kroatiassa

18. joulukuuta 2022.

Vetypotentiaali Kroatiassa perustuu uusiutuviin energialähteisiin

Talous- ja kestävän kehityksen ministeriö esitteli ehdotuksen Kroatian vetystrategiaksi vuosille 2021–2050. Strategia tarjoaa puitteet vedyn tuotannolle ja käytölle painottaen uusiutuvaa vetyä fossiilisten polttoaineiden korvikkeena ja sähköjärjestelmän vakauden lisäämistä. uusiutuviin energialähteisiin perustuva järjestelmä (OIE), jotta saavutetaan energiaomavaraisuus ja siirtyminen kohti puhdasta energiaa ja kestävää liikkuvuutta. Strategiassa asetetaan erityisiä tavoitteita, jotka edistävät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä niiden velvoitteiden mukaisesti, jotka Kroatia otti osana EU:ta tavoitteenaan vähentää ilmaston lämpenemisen vaikutuksia ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Vedyn tuotanto vuosina 2021–2026 liitetään aluksi liikenteeseen ja teollisuuteen. Kuljetuksissa on jo korkealla valmisteluvaiheessa olevia hankkeita (puhtaiden ajoneuvojen vuokraus), kun taas teollisuus on valmistautunein uusiutuvan vedyn käyttöön, pääasiassa jalostamoissa ja petrokemian tehtaissa. Siksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotantopaikalla tapahtuvan uusiutuvan vedyn tuotannon lisäksi on mahdollistettava uusiutuvan vedyn tuotannon kehittäminen sähköverkkoon kytketyillä elektrolyysaattoreilla.

Miksi olet kiinnostunut vetyautoista?

Uudet H2 autot myynnissä

Lisätietoja H2:sta

Tuotemerkit H2:lla