Vetyasemat Suomessa, kartta ja luettelo
 

Vetyasemat Suomessa vuonna

Vetyasemat Suomessa vuonna
vetyasemat-suomi

Suomen kansallinen tavoite tieliikenteelle vuonna 2050 on lähes nollapäästöt. Ohjelmassa ehdotetaan, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Suomessa myytävät uudet autot ovat yhteensopivia jonkinlaisen vaihtoehtoisen polttoaineen, kuten vedyn, kanssa, ja vuoteen 2030 mennessä pitäisi olla noin 20 vedyn tankkauspistettä.

Kansallisessa ohjelmassa ehdotetaan, että Suomessa vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston rakentaisivat energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimijat pääosin markkinaehtoisesti. ja muut kaupalliset toimijat pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisvaiheessa voidaan käyttää erilaisia EU- ja/tai kansallisia tukimuotoja. Rakentamisvaiheessa voidaan käyttää erityyppisiä EU- ja/tai kansallisia tukia. Kuntien ei odoteta rakentavan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria tai rahoittavan sen rakentamista. Sen sijaan ne ovat Sen sijaan niitä pyydetään osallistumaan infrastruktuurin suunnitteluun tarvittaessa ja varmistamaan, että se liitetään muuhun liikenneverkkoon paikallistasolla. Kuntien edellytetään myös varmistavan, että paikallistason liikenneverkko liitetään muuhun paikalliseen liikenneverkkoon. Kuntien on myös varmistettava, että jakelua varten tarvittavat alueet varataan jakelualueiden jakeluverkko varataan maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

HyLAW:n 18 kumppanimaassa ja kolmikantaisen luokittelun mukaan 1) varhaiset omaksujat, 2) nopeat seuraajat tai 3) vety-teknologian käyttöönotossa kehittyviä maita, Suomea pidetään nopeana seuraajana. Suomi on toiminut ennakoivasti historia tällä alalla. Sekä tutkimusorganisaatiot että yritykset ovat olleet mukana kehittämässä polttokennosovelluksia ja vedyn hyödyntämistä. Kansallinen tutkimusohjelma (2007-2013) mahdollisti useita julkisten ja yksityisten toimijoiden välisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, kehitystä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, teknologian kehittämistä komponenttitasolta sovellustasolle, demonstraatioita sekä arvokasta verkostoitumista julkisten ja yksityisten sidosryhmien välillä. arvokasta verkostoitumista sidosryhmien välillä kansainvälisellä tasolla.

Kansallinen vedyn etenemissuunnitelma julkaistiin vuonna 2013. Se perustuu pääosin tutkijoiden ja Teknillinen tutkimuskeskus VTT Oy:ssä työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiin. Tutkimusohjelmasta lähtien vety- ja polttokennojen kehitystyön on jatkunut kehitystyona yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja yrityksiss. Osallistuminen sekä koordinointi polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen rahoittamien EU-hankkeiden koordinointi on ollut aktiivista.

Kartta Suomen vetytankkausasemista

Luettelo Suomen vetytankkausasemista

Vedyn huoltoasemat Suomessa

Suomessa ei ole tällä hetkellä vetytankkausasemia.

Uutisia vetyasemista Suomessa

Miten tankata vetyä Suomessa

Lisätietoja vetyajoneuvoista Suomessa

Miksi sinun pitäisi olla kiinnostunut vedystä?

Uudet H2-ajoneuvot myytävänä

Lisää artikkeleita aiheesta Vety

Tuotemerkit, joissa on vetyä