Cijene alternativnih goriva u Hrvatskoj

Cijena vodika u Hrvatskoj.

Roman Frey 09:25 AM vijesti
cijena-stanica-vodik-hrvatska

U javnosti se trenutno vode beskonačne rasprave o tome kako ispravno prevesti pojam "gorivne ćelije" na hrvatski jezik. Gorivna ćelija je uređaj u kojem se električna energija proizvodi elektrokemijskim izgaranjem vodika s kisikom, a jedini nusprodukti su toplina i voda, tako da ne emitira stakleničke plinove. Zato se vozila na vodik nazivaju vozilima s nultom emisijom.

Prva hrvatska punionica vodika svečano je otvorena 27. svibnja 2019. ispred zgrade Laboratorija za energetska postrojenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Projekt se temelji na ekološkom rješenju korištenja sunčeve energije za proizvodnju vodika za čišći prijevoz, čime će se smanjiti onečišćenje zraka i poboljšati kvaliteta života u gradovima.

Hrvatska vlada najavila je planove za izgradnju dviju punionica vodika u gradu Zagrebu, za koje se očekuje da budu puštene u rad 2023. Osim toga, u planu je izgradnja stanice za proizvodnju vodika i punionice u gradu Rijeci, što se očekuje za opskrbu vodikovim gorivom vozila javnog prijevoza.

Prosječna cijena vodika u Hrvatskoj.

Prosječna cijena vodika u Hrvatskoj.

Kn/Kg

Povijesne cijene prosječnih cijena vodika u Hrvatskoj

Cjenik servisa u Hrvatskoj

Vijesti o cijeni vodika u Hrvatskoj

18. prosinca 2022.

Vodikov potencijal u Hrvatskoj temelji se na obnovljivim izvorima energije

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predstavilo je Prijedlog Hrvatske vodikove strategije od 2021. do 2050. Strategija daje okvir za proizvodnju i korištenje vodika s naglaskom na obnovljivi vodik kao zamjenu za fosilna goriva i povećanje stabilnosti električne energije. sustav temeljen na obnovljivim izvorima (OIE), kako bi se postigla energetska samodostatnost i prelazak na čistu energiju i održivu mobilnost. Strategija postavlja konkretne ciljeve koji će doprinijeti smanjenju emisija CO2 u skladu s obvezama koje je Hrvatska preuzela kao dio EU s ciljem smanjenja utjecaja na globalno zatopljenje i postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Proizvodnja vodika, u razdoblju od 2021. do 2026. godine, u početku će biti vezana uz promet i industrijski sektor. U prometu već postoje projekti u visokom stupnju pripreme (unajmljivanje čistih vozila), dok je industrijski sektor najspremniji za početak korištenja obnovljivog vodika, uglavnom u rafinerijama i petrokemijskim postrojenjima. Stoga je potrebno, uz proizvodnju obnovljivog vodika na mjestu proizvodnje električne energije iz OIE, omogućiti razvoj proizvodnje obnovljivog vodika pomoću elektrolizera spojenih na elektroenergetsku mrežu.

Zašto ste zainteresirani za automobile na vodik?

Prodajem nova vozila H2

Više informacija o H2

Marke s H2