Ceny paliw alternatywnych w Chorwacji

Cena wodoru w Chorwacji w

Roman Frey 09:37 AM Aktualności
stacje-cenowe-wodor-chorwacja

Obecnie toczy się niekończąca się debata publiczna na temat tego, jak poprawnie przetłumaczyć termin „ogniwo paliwowe” na język chorwacki. Ogniwo paliwowe to urządzenie, w którym energia elektryczna jest wytwarzana poprzez elektrochemiczne spalanie wodoru z tlenem, a jedynymi produktami ubocznymi są ciepło i woda, dzięki czemu nie emituje gazów cieplarnianych. Dlatego pojazdy napędzane wodorem nazywane są pojazdami zeroemisyjnymi.

Pierwsza chorwacka stacja tankowania wodoru została otwarta 27 maja 2019 r. przed budynkiem Laboratorium Elektrowni Wydziału Budowy Maszyn i Budowy Okrętów w Zagrzebiu. Projekt opiera się na ekologicznym rozwiązaniu wykorzystania energii słonecznej do produkcji wodoru dla czystszego transportu, co zmniejszy zanieczyszczenie powietrza i poprawi jakość życia w miastach.

Chorwacki rząd ogłosił plany budowy dwóch stacji tankowania wodoru w mieście Zagrzeb, które mają zostać uruchomione w 2023 roku. Ponadto istnieją plany budowy stacji produkcji i tankowania wodoru w mieście Rijeka, co ma do dostarczania paliwa wodorowego do pojazdów transportu publicznego.

Średnia cena wodoru w Chorwacji w

Średnia cena wodoru w Chorwacji w to

Kn/Kg

Historyczne ceny średnich cen wodoru w Chorwacji

Cennik stacji paliw w Chorwacji

Wiadomości o cenie wodoru w Chorwacji

18 grudnia 2022 r.

Potencjał wodoru w Chorwacji oparty jest na odnawialnych źródłach energii

Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju przedstawiło Propozycję Chorwackiej Strategii Wodorowej na lata 2021-2050. Strategia zapewnia ramy dla produkcji i wykorzystania wodoru z naciskiem na odnawialny wodór jako substytut paliw kopalnych i zwiększenie stabilności energii elektrycznej system oparty na źródłach odnawialnych (OIE), w celu osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i przejścia na czystą energię i zrównoważoną mobilność. Strategia wyznacza konkretne cele, które przyczynią się do redukcji emisji CO2 zgodnie ze zobowiązaniami, jakie Chorwacja przyjęła na siebie jako część UE w celu ograniczenia wpływu na globalne ocieplenie i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Produkcja wodoru w latach 2021-2026 początkowo będzie powiązana z transportem i sektorem przemysłowym. W transporcie projekty są już w wysokim stopniu przygotowania (wynajem czystych pojazdów), natomiast sektor przemysłowy jest najbardziej przygotowany do rozpoczęcia wykorzystania wodoru odnawialnego, głównie w rafineriach i zakładach petrochemicznych. Dlatego konieczne jest, oprócz produkcji wodoru odnawialnego w miejscu wytwarzania energii elektrycznej z OZE, umożliwienie rozwoju produkcji wodoru odnawialnego z wykorzystaniem elektrolizerów podłączonych do sieci elektroenergetycznej.

Dlaczego interesują Cię samochody na wodór?

Sprzedam nowe samochody H2

Więcej informacji o H2

Marki z H2