Bensinstationer i Finland

Vätgasstationer i Finland i

Vätgasstationer i Finland i
vatgas-tankstationer-finland

Finlands nationella mål för vägtrafiken år 2050 är nära noll utsläpp. Programmet föreslår att alla nya bilar som säljs i Finland år 2030 ska vara kompatibla med någon typ av alternativt bränsle, såsom vätgas, och år 2030 ska det finnas omkring 20 tankställen för vätgas.

Olika typer av EU-bidrag och/eller nationella bidrag kan användas under byggskedet. Kommuner förväntas inte bygga infrastruktur för alternativa bränslen eller finansiera dess byggande. Istället uppmanas de att vid behov vara delaktiga i infrastrukturplanering och se till att den är ansluten till resten av transportnätet lokalt.

Finland har varit proaktivt i utvecklingen av vätgasteknik. Både forskningsorganisationer och företag har varit involverade i utvecklingen av bränslecellsapplikationer och vätgasanvändning. Det nationella forskningsprogrammet (2007-2013) möjliggjorde olika forsknings- och utvecklingsprojekt mellan offentliga och privata intressenter, från komponentnivå till tillämpningsnivå, demonstrationer och värdefullt nätverkande mellan offentliga och privata intressenter.

National Hydrogen Roadmap publicerades 2013. Den bygger huvudsakligen på forskning utförd av forskare och experter som arbetar på VTT Oy. Utvecklingen av vätgas och bränsleceller har fortsatt som utvecklingsarbete vid universitet, forskningscentra och företag, där samordningen av EU-projekt finansierade av samriskföretaget bränslecell och väte har varit aktiv.

I Finland finns det för närvarande
bensinstationer med vätgas till salu

Karta över vätgasstationer i Finland

Förteckning över tankställen för vätgas i Finland

Nyheter om tankstationer för vätgas i Finland

Mer information om vätgasfordon i Finland

Varför är du intresserad av vätgasbilar?

Nya H2 bilar till salu

Mer information om H2

Märken med H2