priser på alternativa bränslen i Norge

Priset på CNG i Norge i

Roman Frey 09:37 AM Nyheter
priserna-cng-norge

Biogas kan spela en viktig roll som klimatåtgärd genom att ersätta fossil energi och minska utsläppen från lagring av stallgödsel. Dessutom kan biogas bidra till en cirkulär ekonomi genom att använda organiskt avfall på ett resurseffektivt sätt. Användningen av bioavfall, restprodukten från biogasproduktion, kan ha klimatvinster när det ersätter mineralgödsel. De senaste årens händelser tyder på att gränsöverskridande biogashandel med biogas i Norden sannolikt kommer att öka i framtiden, även för Norge. Detta antagande bygger på att utvecklingen av flytande biogas (LBG) har gjort transporter av biogas billigare och att det reviderade direktivet om förnybar energi kan komma att underlätta en ökad handel med biogas över nationsgränserna.

CO2-skatten på mineralprodukter är ett sektoriellt instrument vars syfte är att utlösa lönsamma minskningar av växthusgasutsläppen. Skatten bidrar bland annat till att göra förnybara energibärare (inklusive biogas) och andra energianvändningar som inte omfattas av skatten mer konkurrenskraftiga. Skatten tillämpas på alla former av icke skattepliktiga utsläpp som härrör från förbränning av fossil energi och i ungefär samma takt. Biogas är befriad från denna skatt

Regeringen har påbörjat arbetet med att etablera Bionova, en finansieringsmekanism för att stödja klimatåtgärder inom jordbruket. Bionova ska bland annat säkerställa utvecklingen av bioekonomin kopplad till jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, inklusive en biobaserad cirkulär ekonomi och utveckling av lösningar så att avfall från vattenbruksnäringen kan användas som en resurs. Dessutom kommer Bionova att garantera ett större värdeskapande och arbetstillfällen kopplat till användningen av biomassa i Norge.

I Norges regerings ekonomiska planer är biogas ett billigare bränsle än naturgas som utvinns från jorden, så priset på biogas till konsumenten tenderar att vara billigare

Genomsnittligt CNG-pris i Norge i

Det genomsnittliga priset på CNG i Norge i är

NOK/KG

Prishistorik för genomsnittliga CNG-priser i Norge

Prislista per bensinstation i Norge

Nyheter om CNG-priser i Norge

22 augusti 2022

Nollutsläppslastbilar har fri tillgång till betalstationerna i Oslo och Trondheim, vilket sparar upp till 100 NOK än diesellastbilar, vilket gör användningen av dessa rena lastbilar ännu mer lönsam.

Från 1 september är det för första gången gratis att passera betalstationerna i Oslo även för biogaslastbilar och detsamma kommer snart att införas i Trondheim.

Och så lägger de norska företagen till de som förvärvar biogaslastbilar, som ett exempel indikerar att PostNord i slutet av februari fick den första av totalt 13 nya Iveco-lastbilar med gasmotorer. Sedan tidigare har PostNord sju biogasbilar som varit i drift det senaste året. Det har varit viktigt att få personlig erfarenhet av olika bilmärken och hur infrastrukturen fungerar med de olika drivlinorna.

Varför kan du vara intresserad av CNG?

Nya CNG-modeller till salu

Mer om CNG

Varumärken med CNG